Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за

...
Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за
Коментари Харесай

„Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за земеделските площи

„ Напоителни системи “ ще получат утвърждение на спомагателни водни количества за напояване на земеделските площи от язовирите „ Копринка “ и „ Жребчево “. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов и изпълнителния шеф на „ Напоителни системи “ Снежина Динева с министъра на околната среда и водите Петър Димитров. Срещата се организира в Министерство на околната среда и водите по искане на Министерство на земеделието и храните поради спешната обстановка с водата за напояване в някои региони на страната.

Заместник-министър Капитанов уточни, че поради казуса с водата, напрежението в бранша е огромно. „ Трябва да намерим решение. Напояването е предпочитано за нас “, безапелационен бе той.

Снежина Динева изясни, че според наредбите на Закона на водите и Наредбата за прилагане на повърхностни води, всеки месец до 26-то число от сдружението се подават поръчки до Министерство на околната среда и водите за прилагане на вода от значимите сложни язовири. Такава поръчка, в период, към този момент е подадена за месец юни. По време на срещата стана ясно, че от декларираните водни маси от 26 язовира са редуцирани за общо 7 от тях. Тя разясни, че предпочитано първо водите се употребяват за питейно-битови потребности,, а по-късно за напояване, за енергетика и ВЕЦ-овете би трябвало да се преценяват с графика за напояване на сдружението. „ Растенията сега са при започване на вегетативния си интервал и се нуждаят от вода за естественото си развиване “, сподели още Динева.

Министър Димитров изрази схващане на казуса и се ангажира да се преразгледат опциите за обезпечаване на вода от язовирите „ Копринка “ и „ Жребчево “ при отчитане на ниското равнище на запълване на язовирите.

На срещата се разиска и предстоящият резултат от рехабилитацията на напоителните канали, която започва при започване на тази година. Основната цел на обновяването на оборудванията е ефикасното потребление на водните запаси посредством въвеждането на нови и модерни технологии. Те ще доведат до действително понижаване на загубите и потреблението на вода в селското стопанство. Снежина Динева даде за образец напоителния канал на територията на клон Шумен, който бе реновиран по подмярка 4.3 „ Подкрепа за вложения в инфраструктура, обвързвана с развиването, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство “ от Програмата за развиване на селските региони 2014-2020 година „ В момента със същото количество вода напояваме в допълнение още 5400 дка аграрни площи “, сподели тя. С осъществяването на 24-те плана по подмярката се планува поливните площи в страната да се усилят с най-малко 200 000 дка, като евентуалната спестовност на вода ще бъде най-малко 50%. В сегашния програмен интервал в Стратегическия проект за развиване на земеделието и селските региони за вложения в хидромеиоративна инфраструктура е очакван бюджет от 100 млн. евро, стана ясно още на срещата.
Източник: moreto.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР