Наложително е възможно най-бързо да се постигне обществен консенсус при ...

Наложително е възможно най-бързо да се постигне обществен консенсус при

Социалният министър заговори за енергийната бедност

Наложително е допустимо най-бързо да се реализира социален консенсус при дефиниране на енергийната беднотия. Това съобщи служебния вицепремиер и министър на труда и обществената политика Гълъб Донев по време на кръгла маса на тематика " Мерки за решение на казуса с високата стойност на електрическата енергия и естествения газ. Подготовка на позиция на България пред Европейски съюз ". Събитието в резиденция " Бояна е инициирано от президента Румен Радев.

Донев е безапелационен в това, че другите министерства, КЕВР и общините би трябвало да подхващат бързо адекватни дейности за оправяне с казуса с енергийната беднотия, защото с него не може да е ангажирана единствено една институция. Не би трябвало и да се придвижва механично непознат опит и положителна процедура, а да се отразят характерните за България обществено-стопански особености. 

Той съобщи, че усилията на Министерството на труда и обществената политика ще бъдат насочени за намиране на още източници за поддръжка, благоприятни условия и механизми за обгръщане на спомагателен брой накърними консуматори. По думите му, в сегашната сериозна обстановка, усилията би трябвало да бъдат насочени към въвеждането на така наречен обществени цени.

" Съвместно с другите виновни институции бихме могли да осъществим и тази рекомендация на Европейската комисия. Има нужда от цялостна институционална и социална готовност за допустимо най-леко излизане от създалата се спешна обстановка ", съобщи министър Донев.

Ситуацията на маркета на енергоносителите оказва мощно отрицателно влияние върху всички потребители; както на икономическите субекти, по този начин и на жителите, означи вицепремиерът и добави, че драстичното повишаване на енергоносителите води както до съществено закъснение на икономическия оборот, по този начин и до ограничение на достъпа до жизненоважни артикули и услуги за популацията. Той уточни, че всичко това тежко визира и най-накърнимите обществени формации в страната, като към този момент са наранени все по-огромни формации от нашето общество.

" Макар че в България имаме настоящ механизъм и система за целево енергийно подкрепяне през зимата на най-накърнимите обществени формации с даване на помощи, напълно компенсиращи нарастването на стойността на електрическата енергия, тази мярка не е задоволителна при сегашните ценови нива на електрическата енергия и на другите енергоносители, като при тези нива става неотложно да се търсят и нови механизми ", съобщи министърът.

Според Гълъб Донев би трябвало да се разработи сложен метод във връзка с ценообразуването и даването на услуги, данъчното облагане, обществената поддръжка за избрани категории консуматори. 

Той напомни, че помощта за отопление за идния зимен сезон е увеличена. Месечният размер на целевата помощ за отопление за идния отоплителен сезон (1 ноември 2021 година-31 март 2022 г.) беше повишен от 99,16 лв. на 104,71 лв.. Общата сума, която хората ще получат за целия зимен сезон, е 523,55 лв.. Плащането на цялата сума е еднократно.

За идния отоплителен сезон е разчетено да бъдат обхванати над 300 000 души и фамилии. От тях към 10 % са декларирали, че желаят да бъдат подкрепени със възнаграждение на суми за електрическа енергия, настояване за подкрепяне за кораво гориво са декларирали 90 %. По думите на Донев, това ще рече, че политиката на МТСП е съобразена с най-накърнимите формации.

Източник: banker.bg