Министерският съвет одобри сключването на Споразумение между Булгаргаз ЕАД и

...
Министерският съвет одобри сключването на Споразумение между Булгаргаз ЕАД и
Коментари Харесай

Министерският съвет одобри сключването на Споразумение между Булгаргаз ЕАД и BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş.

Министерският съвет утвърди сключването на Споразумение сред „ Булгаргаз ” ЕАД и BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş., c което се обезпечава достъп на „ Булгаргаз ” ЕАД до терминалите за регазификация на полутечен природен газ и последващия му транспорт до територията на Република България, за интервала 01.01.2023 година - 31.12.2035 година Положителният резултат от подписването на Споразумението и следващ общоприет контракт за доставка на природен газ с BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş., ce показва в дълготрайно обезпечаване на потенциал за регазификация и предпазване на полутечен природен газ за потребностите на клиентите на „ Булгаргаз ” ЕАД в размер до 1,3 милиарда куб. м. годишно. Споразумението планува еластичност за доставки на природен газ от 0 до 53 200 MWh на ежедневна база, което ще обезпечи забележителна конкурентност на „ Булгаргаз “ ЕАД на пазара на природен газ в района, както и до понижаване на риска от загуби при балансирането при преноса на природен газ. С подписването се обезпечава дълготраен първоначален капацитетен артикул от газопреносната мрежа на Република Турция. Освен позитивно финансово и имиджово отражение за „ Булгаргаз “ ЕАД като сътрудник на един от най-големите търговци на природен газ в Европа, сключването на съглашение сред операторите на газопреносните мрежи на Република България и Република Турция ще докара до спомагателни доходи за „ Булгартрансгаз “ ЕАД от запазване на потенциал. Ще бъдат обезпечени сигурността на доставките на природен газ в страната и района.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР