Министърът на транспорта, комуникациите и благоустройството Янис Карусос обсъди с ...

Министърът на транспорта, комуникациите и благоустройството Янис Карусос обсъди с

Кипър и Малта обмислят авиолиния между двете държави

Министърът на превоза, връзките и благоустройството Янис Карусос разиска с малтийския си сътрудник Аарон Фаруджа съдействието в сферата на въздушната съгласуваност на двете островни страни, съобщи кипърската организация КНА, съобщи Българска телеграфна агенция.

Според известие на кипърското министерство на превоза по време на срещата е разискван напредъкът по проекта на Европейски Съюз за понижаване на излъчванията парникови газове с най-малко 55% до 2030 година по отношение на въздушния превоз. Договорено е съдействието и координацията сред двете страни да продължат, с цел да се резервира постигнатото до момента в изгода на островните и периферните страни на Европейски Съюз.

И двамата министри са се съгласили, че задачата е да се реализира допустимо най-хубав резултат в договарянията, които се водят сега сред Европейския парламент, председателството на Европейски Съюз и Европейската комисия.

Целта на Кипър и на Малта е в законодателното предложение се резервира наредбата за освобождение за презареждане на въздухоплавателни средства за Кипър и Малта за летища, когато дистанцията сред тях е по-малко от 1200 километра, даване на 20 милиона безвъзмездни квоти за излъчвания на парникови газове с опит за увеличението им на 60 милиона за поощряване на потреблението на устойчиви авиационни горива, с цел да покриват нарастването на разноските в съпоставяне с стандартните горива и по-специално за Кипър и Малта наредбата за покриване на 100% от разликата в цената сред устойчивото авиационно гориво и стандартното гориво.

Сред разискваните тематики е и насърчаването на електромобилността, като двамата министри са споделили досегашния си опит от използването на тактики за електромобилност.

Източник: novini.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg