Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на проекта за

...
Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на проекта за
Коментари Харесай

Зам.-министър Найденов: Ускорена е подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на плана за създаване на Околовръстния път на Пловдив, спазвайки законовите условия. Това акцентира на третата подред среща сред институциите, имащи отношение към реализирането на обекта, заместник-министърът на районното развиване и благоустройството Николай Найденов. В съвещанието в Агенция „ Пътна инфраструктура “, участваха ръководителят на Управителния съвет на Агенция „ Пътна инфраструктура “ инж. Ясен Йорданов, инж. Йордан Вълчев – член на УС на АПИ, кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, заместник-областният шеф на Пловдив инж. Атанас Ташков, представители на проектантите, специалисти от регионалната администрация и други
Прочетете още
Заместник-министър Найденов акцентира, че в последните три години е насъбрано съществено забавяне в подготовката на плана, обвързвано с провеждането на устройствените процедури – одобрение на плановете на Подробен организационен проект – Парцеларен проект за реорганизация на кръстовището за село Ягодово и за сектора от пътен възел „ Скобелева майка “ до път II-86 Пловдив – Асеновград, и теренното застраховане на трасето. Без Подробен организационен проект – Парцеларен проект и отчуждени парцели не може да се издаде позволение за градеж, макар че през 2022 година е определен реализатор и е подписан контракт за строителството на Югоизточния обход на Пловдив. Строителният развой има законова и логическа поредност – първо се приготвя планът и се обезпечава терена, и въз основа на наличните документи се издава разрешението за градеж, а не противоположното, безапелационен е заместник-министърът. За да се форсира процесът в последните седмици са открити решения на редица нерешени в последните години въпроси с Национална компания „ Железопътна инфраструктура “ по отношение на готовия план за ново трасе (югоизточно от града) по направлението на път II-56 – от пътен възел „ Скобелева майка “ на север до построеното кръгово кръстовище с Асеновградско шосе на юг. Предстоят срещи и с Министерството на околната среда и водите.

На съвещанието през днешния ден в АПИ бяха още веднъж прегледани и плановете, касаещи удвояване на съществуващия (югозападен) околовръстен път на гр. Пловдив, разграничено на три обособени позиции. Първата включва сектори от републиканските пътища III-805 и II-86 – почти от кръстовището при „ Джъмбо “ на север до края на моста над р. Марица на юг, в това число и пътен възел при Пазарджишко шосе. Втората е секторът от път III-805 от пътен възел „ Царацово “ при Голямоконарско шосе на север до кръстовището при „ Джъмбо “ на юг. Третата обгръща най-дългия сектор за удвояване (14 км от път II-86 южно от гр. Пловдив) – след края на моста над р. Марица до построеното кръгово кръстовище с Асеновградско шосе, незабавно след ж. п. линията на КЦМ АД. За всеки от трите плана Експертен технико-икономически съвет при АПИ е приел решенията в проект, което съставлява първи промеждутъчен стадий от осъществяването на трите контракта и с което ситуационните решения за удвояване на трасето са закрепени. Предстои осъществяване на законоустановените екологични процедури пред способените органи по околна среда Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция за опазване на околната среда Пловдив, за трите обособени позиции, след приключването на които ще се изработят идващите етапи на планиране – същинските механически планове и парцеларни проекти. Парцеларните проекти, по които ще се прави отчуждаването на засегнатите частни парцели, подлежат на утвърждение от министъра на районното развиване и благоустройство.

Следващата работна среща е на 21 март в община Пловдив.
Източник: trafficnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР