Лицата, които са се самоопределили като турци, са 8,4 % ...

Лицата, които са се самоопределили като турци, са 8,4 %

Само 4,4% от населението се определят като роми

Лицата, които са се самоопределили като турци, са 8,4 %

4,4% от популацията на България се самоопределят като роми, а 8,4% - като турци. И при двата етноса има леко понижение в съпоставяне с 2011 година Това демонстрират данните за етнокултурните характерности на популацията, които през днешния ден показва Националният статистически институт. Тази статистика се събира единствено в границите на националните преброителни акции, по тази причина е и една от най-очакваните в границите на Преброяване 2021, написа вестник Сега.

Към 7 септември 2021 година българската етническа група обгръща 5 118 494, или 84.6% от лицата, дали отговор на въпроса за етническа принадлежност. В съпоставяне с 2011 година делът на тази група понижава с 0.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от далите отговор лица. Относителният им дял понижава с 0.4 процентни пункта в съпоставяне с 2011 година

Към третия по бройка ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от далите отговор лица. Относителният дял на популацията от тази етническа група понижава с 0.5 процентни пункта в съпоставяне с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Тук са арменци, украинци, англичани, помаци и тъй наречените Най-голямата група тук са помаците - близо 15 000 души. Следва съветската етническа група, която е петият етнос в България - 14 000 души. За 10 години те са се нараснали с над 40%. За българо-мохамедани са се оповестили съвсем 11 000 души. 5306 души са арменците. Украинската е след арменците - 3239 души, само че войната евентуално доста е трансформирала тази картина. 2894 са англичаните у нас, 2071 са каракачани, 1625 са гърци, 1153 са евреите, като македонци са се определили 1143 души, като татарска етническа група са се декларирали 1129 души. Италианците са 865, поляците - 824, румънците - 683 души. Тези данни се отнасят до етноса, а не до поданството, посочи Магдалена Костова, началник " Демография и обществена статистика " в Национален статистически институт.

Лицата, които са показали, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „ Не искам да отговоря “ са отбелязали 63 767, или 1.0% от далите отговор лица.

Сходни са данните и за майчиния език. Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85.3% от популацията, турският - за 514 386 души, или за 8.7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3.9% от далите отговор на въпроса. Друг майчин език са показали 62 906 души, или 1.1%. Има обаче и 10 633 души, които са декларирали, че не могат да дефинират майчиния си език (0.2%), а 49 602 души не са поискали да отговорят на този въпрос (0.8%).

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 481 521 души (95.8%) майчин език е турският, а за 19 354, или 3.8%, майчин е българският език. При ромската етническа група картината е малко по-разнородна - 82.8% са показали за майчин език ромския, 11.3% - български, а 5.4% - турски.

КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ

Към 7 септември 2021 година в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен визира турската етническа група, преобладаващата част от която през целия срок 1900 - 2021 година не престава да живее в села, разясняват от Национален статистически институт.

Българската етническа общественост доминира във всички области като се изключи областите Кърджали и Разград, където тя образува надлежно 29.0 и 39.7% от популацията на региона.

Дял на самоопределилите се като българи по области:

Лицата, самоопределили се към турската етническа общественост, са съсредоточени териториално основно в областите Кърджали (64.5%), Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее съвсем половината от популацията, самоопределило се към турската етническа група - 48.4%.

Дял на самоопределилите се към турската етническа група по области

Ромите са по-равномерно разпределени в цялата страна. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7.2%, и Ямбол - 7.1%.

ЕТНОС И ПАЗАР НА ТРУДА

Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на претовареност 66.8%, а най-нисък е този индикатор при ромската етническа група - 21.6%.

Безработицата е най-висока измежду самоопределилите се от ромската етническа група. Повече от половината (51.2%) от стопански дейните лица от този етнос са били безработни през следения срок. Всеки пети стопански деен на възраст 15 - 64 навършени години от турската етническа група също е бил незает през следения срок. Най-нисък е този индикатор при самоопределилите се от българската етническа група - 8.4% от стопански дейните лица.

62.6% от младите роми - на възраст 15-29 година, не учат и не работят. Този дял е три пъти по-малък при българите на същата възраст - 17.5%, а при турците е 38%.

Източник: flagman.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg