Леките коли да могат да заплащат и дневна винетка, предвиждат

...
Леките коли да могат да заплащат и дневна винетка, предвиждат
Коментари Харесай

МРРБ предлага въвеждането на дневна винетка

Леките коли да могат да заплащат и дневна винетка, плануват промени в Закона за пътищата, качени за публично разискване от Министерство на районното развиване. С проектозакона се предлага тол таксите, които заплащат превозвачите, да се дефинират освен съгласно категория и броя на осите и според от класа на EURO излъчванията, както бе до момента, само че и класа излъчвания въглероден двуокис.

Целта е посредством финансови тласъци, като облекчени ставки или награди, да се насърчи прекосяването към по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни транспортни средства. От друга страна, по-замърсяващите коли ще заплащат по-високи такси “, се показва в частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта.

В нея обаче не е посочено какви биха били приходите за тол системата, а надлежно и за бюджета. Не е ясно дали измененията в действителност ще доведат до нарастване на сегашните тол цени, или в противен случай – до понижение.
„ Замърсителят заплаща “
Мотивите за измененията са свързани с транспонирането на Европейска Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на предходни наставления по отношение на таксуването на превозни  средства за потребление на избрани инфраструктури.

Според Директивата, с цел да се спазят напълно правилата на устойчива подвижност, оптималният размер на тол таксите диря да варира според както от класа на излъчвания EURO, по този начин и от класа излъчвания на CO2 на транспортното средство.

Според Директива при усилването на правилата „ потребителят заплаща “ и „ замърсителят заплаща “ следва да се вземат поради избрани характерности на страните членки или на техните системи за тол такси и за такси за прилагане. Очевидно обаче България е закъсняла с две години, с цел да одобри тези промени.
Дневна винетка
Въпросната инструкция вкарва и опцията за дневна винетка. В нея е указано, че в случай че се ползват такси за прилагане във връзка с леките коли, използването на инфраструктурата се предлага минимум за следните интервали: ден, седмица или 10 дни, или и двете, месец или два месеца, или и двете, и година. Предоставена е опция страната членка по свое убеждение да ограничи дневната такса за прилагане единствено до задачите на директно прекосяване,

само че с оглед огромния интерес на обществото и многочислените запитвания получавани в Агенция „ Пътна  инфраструктура “ от физически лица и Омбудсмана на Република България, е възприето решението еднодневната винетна такса да бъде въведена за всички ползватели. “

Най-вероятно нейният размер ще бъде избран, откакто законопроектът бъде признат. Дневната винетка ще влезе в действие в 6-месечен период от обнародването на законопроекта в Държавен вестник. Така ще се даде задоволително време и за конфигурация на тол системата. Всички други промени ще влязат в деяние навреме с приемането му.
Нови понятия или нови такси
С транспонирането на директивата се предлага и въвеждането на няколко типа нови такси. Те се залагат като нови понятия в Допълнителните разпореждания на закона:
 „ Такса за прилагане “ е такса, чието възнаграждение дава право на транспортното средство да употребява за избран интервал платената пътна мрежа; „ Тол такса “ е такса, която се заплаща, въз основа на изминато разстояние по съответна инфраструктура и вида транспортно средство, заплащането на която дава право на транспортното средство да употребява инфраструктурата, и която се състои от една или повече от следните такси: такса за инфраструктура - е такса, налагана за да се възстановят разноските, направени в страна членка за създаване, поддържане, употреба и развиване на инфраструктурата;такса за тапи - е такса, налагана за възобновяване на разноските, подбудени от тапите, и за понижаване на задръстванията;такса за външни разноски -  е такса, налагана за да се възстановят разноските, свързани с един или повече от следните фактори: замърсяване на въздуха; шумово замърсяване, породено от трафик; излъчвания на въглероден диоксид, дължащи се на трафик.
Източник: economic.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР