Китай е безспорният световен шампион в изграждането на язовири и

...
Китай е безспорният световен шампион в изграждането на язовири и
Коментари Харесай

Китай строи най-голямата водноелектрическа централа в света – тя ще може да захранва милиони домове

Китай е безспорният международен първенец в построяването на язовири и водноелектрически централи. Те освен са доста на брой, само че измежду тях е и най-мощната конструкция във връзка с производството на електрическа енергия. Това е водноелектрическата централа „ Трите ждрела “, ситуирана на река Яндзъ, най-дългата река в Евразия. Още през 2014 година структурата е била в положение да генерира сила, задоволителна за зареждането на няколко милиона жилища. В интервали на значителни превалявания водноелектрическата централа е в положение да генерира още повече електрическа енергия.

Наскоро стана известно, че Китай скоро ще разполага с още по-мощна водноелектрическа централа, способна да счупи всички досегашни върхове. Бъдещият язовир ще може да обезпечи сила на голям брой хора и да понижи излъчванията на парникови газове, които са нездравословни за природата и предизвикат световното стопляне. Но градежът към момента е обект на остри рецензии.

Най-голямата водноелектрическа централа през 2024 година

Към момента на писане на тази публикация най-мощната електроцентрала, задвижвана от вода, се намира в Китай и се назовава Трите ждрела. За производството на електрическа енергия тя употребява водните потоци от река Яндзъ, която се простира на 6300 километра.

Планирането на язовира Три ждрела стартира през 1955 година Но планът не може да бъде сбъднат в продължение на към 40 години. Причината е хипотетичният риск от сриване.

От 2014 година насам тя генерира до 100 милиарда kW⋅h сила годишно. Като се има поради, че един средностатистически китайски дом употребява към 1289 kW⋅h годишно, това би трябвало да е задоволително сила за зареждане на десетки милиони домове.

През 2020 година, когато в Китай имаше проливни дъждове, водните потоци на река Яндзъ бяха толкоз мощни, че водноелектрическата централа „ Трите ждрела “ създаде рекордните 111,8 милиарда kW⋅h сила. Смята се, че това се равнява на силата, създадена от няколко атомни електроцентрали по едно и също време.

Строежът на водноелектрическата централа „ Трите ждрела “ стартира през 1992 година Тя е пусната в употреба едвам през 2003 година

Водноелектрическата централа „ Трите ждрела “ има още една значима специфичност – тя е най-тежката структура в света. Това е солидна бетонна язовирна стена, която тежи 65,5 милиона тона. Стойността ѝ се прави оценка на 30,5 милиарда $.

Китай строи най-големия язовир в света

През 2021 година Китай разгласи желанията си да сътвори „ суперязовир “, който ще бъде три пъти по-мощен от Трите ждрела. Той ще бъде ситуиран на река Брахмапутра, която е най-големият приток на река Ганг и се простира на териториите на Китай, Индия и Бангладеш. Ако водноелектрическата централа бъде в действителност издигната, китайските управляващи желаят да реализират въглеродна индиферентност до 2060 година Тоест да спрат да вредят на природата с парниковите си излъчвания.

Част от река Брахмапутра

Звучи като страхотна концепция, единствено че тя към този момент е подложена на сериозна рецензия. Факт е, че над 1,25 милиона души са били изселени от домовете си по време на построяването на водноелектрическата централа „ Трите ждрела “. Огромен брой животни също са изгубили местообитанията си, защото естествените им хабитати са унищожени. Съществуват съществени опасения, че построяването на нов язовир на река Брахмапутра ще аргументи още по-големи вреди на хората и природата.

Освен това построяването на сходна конструкция усложнява връзките на Китай с неговите съседи. Това е по този начин, тъй като Индия и Бангладеш са мощно подвластни от водата в река Брахмапутра и язовирът може да промени водните потоци. А това може да докара до дефицит на вода. Но има сведения, че Индия може да построи своята водноелектрическа централа на различен приток на реката, с цел да компенсира загубите.

Река Брахмапутра е мотив за разгорещени диспути

Важно е да се означи, че разногласията за водата не са единствено сред Китай, Индия и Бангладеш. В Етиопия сега се построява мощната водноелектрическа централа Khydase. Тя е ситуирана на река Сини Нил и ще бъде най-голямата в Африка, откакто стартира да действа. Строежът ѝ е подложен на критика от Судан и Египет, защото те се притесняват от привършване на личните си водни запаси.

Картата демонстрира, че африканската водноелектрическа централа ще засегне ресурсите на Етиопия, Судан и Египет.

Как работят водноелектрическите централи

Изглежда, че в бъдеще в света ще има най-малко две супермощни водноелектрически централи. Едната ще бъде в Китай, а другата – в Етиопия.

Тези уреди работят по относително елементарен метод. Водноелектрическите централи употребяват водата от река или от воден контейнер, с цел да създават електрическа енергия. Водата минава през огромни турбини, които се въртят от водния поток, сходно на колелото на вятърна мелница. Въртенето на турбините задвижва генератори, които преобразуват механичната сила в електрическа.

Най-големите водноелектрически централи се намират в Китай, Бразилия, Венецуела, Съединените щати, Русия и Канада.

Генерираната сила се подава към електропреносната мрежа и може да се употребява за зареждане на домове и предприятия. След като премине през турбините, водата се връща назад в реката или язовира, което прави процеса на произвеждане на електрическа енергия ефикасен и екологичен.

Що се отнася до България, първата в нашата страна и на Балканския полуостров водноелектрическа централа – Водноелектрическа централа „ Панчарево “. Тя е пусната в употреба при започване на ноември преди 121 години. Към сегашен ден всичко р доста по-различно.

Източник: kaldata.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР