Късо съединение в помещението с бойлерите в подпокривното пространство е ...

Късо съединение в помещението с бойлерите в подпокривното пространство е

Гълъб Донев: Никой не е пожелал да вземе в семейна среда хората от дома в Рояк

Късо съединяване в помещението с бойлерите в подпокривното пространство е причина за пожара в дома за стари хора в с.Рояк. Деветте души са починали вследствие задушаване. Това сподели пред общественият министър Гълъб Донев.

Той особено изказа признателност на децата, които са помогнали за извеждане на хората при случая, с цел да няма повече потърпевши. Напълно задоволителен е бил личният състав в дома, с доктор, медицински сестри.

Оцелелите от вкъщи в с.Рояк са настанени в общинския хотел в с. Аспарухово, изработен е самостоятелен здравен статус, има визия на обществените служащи къде да бъдат настанени.

" Нито един от околните на тези хора не е пожелал да ги вземе в фамилна среда ", означи служебният обществен министър.

Гълъб Донев акцентира, че с негова заповед от м. август се прави инспекция на всички домове за стари хора в страната, без значение наистина ли са частни или държавни. Проверени са над 95 дома.

Това, което се открива, са извънредно огромни дефицити в качеството на обществените услуги и грижите за старите хора, които се поставят в тези домове. 70% от тестваните домове са с установени нарушавания.

" Пари има, близо два пъти е нарастнал бюджетът за обществените услуги, които са делегирана държавна активност ", акцентира Донев, като уточни че казус е качеството на услугите.

Заложени са в Плана за възобновяване и резистентност 753 мл.лв. за реконструкция в грижата за старите хора, за деинституциолизацията на домовете, за откриване на нови обществени услуги. Срокът за осъществяване е в следващите 5 години.

Източник: trud.bg