Издигането на Хималаите и Андите, започнало преди десетки милиони години, ...

Издигането на Хималаите и Андите, започнало преди десетки милиони години,

Хималаите и Андите били причина за ледниковия период

Издигането на Хималаите и Андите, почнало преди десетки милиони години, е асъдействало за настъпването на последвалите. Това сочи ново проучване, оповестено в научното списание PNAS.

Силикатните минерали се явяват съществени съставки на множеството планински породи. Когато тези минерали на повърхността на Земята влязат в контакт с водата, те се разтварят отчасти, защото встъпват в реакция с въглеродния диоксид във водата.
 Учените откриха спящо страшилище от въглероден диоксид в океана Учените откриха " спящо страшилище " от въглероден диоксид в океана
Международна група откриватели отпред с учени от Института за полярни и морски проучвания " Алфред Вегенер " откриха нови детайлности...

След това този разперен материал се придвижва посредством реките в океана, където в последна сметка се употребява от организмите за произвеждане на морски карбонати – такива като варовик. По този метод въглеродният диоксид се отделя от атмосферата и се трансформира в планинска порода.

Този развой се назовава силикатно изветряне – натурален образец за секвестиране на въглерод. В актуалния свят скоростта на този развой набъбва дружно със скоростта на ерозията, разрушаването на планинските породи на все по-малки части вследствие на такива процеси като потока на ручеи и реки, циклите на заледяване-утаяване или свлачища.

Учените от Колумбийския университет са на мнение, че засилената ерозия и изветрянето на планинските породи, провокирани от издигането на и, са довели до намаляването на наличието на въглероден диоксид в атмосферата. Това е станало причина за световно захлаждане, следено през финалните 40 милиона години, и в последна сметка, до повторни ледникови срокове. Тази концепция е прочута като Хипотеза за издигане-изветряне.

Въпросната концепция се удостоверява от многочислени геоложки и геохимични данни. Към тях се отнасят записи, проследяващи изменения във въглеродния диоксид, разперен в океаните; времето, когато избрани породи се охлаждат и втвърдяват; и скоростта на утаяване на дъното на океана.
 Пустините се оказаха резервоари на въглероден диоксид Пустините се оказаха резервоари на въглероден диоксид
Водоносните хоризонти под пустините задържат част от въглеродния диоксид, изхвърлен от индустрията в атмосферата, считат учени от Ки...

В проучването учените са разработили нов модел на цикъла на берилий, който интерпретира по нов метод изотопния запис на предишното. Моделът показва, че в изискванията на възходяща континентална ерозия и изветряне нарастването на берилий-9, постъпващ през реките в океана, ще се уравновесява от процесите по химическо разчистване по океанските брегове, които отстраняват непотребния берилий-9.

Прогнозираният резултат ще бъде непрекъснатото съответствие на изотопите на берилий-9/берилий-10 в морската вода, както това се следи. Аналогични процеси не протичат с други изотопи, да вземем за пример такива като стронций и литий.

Това изяснява за какво записите на изотопите на берилия се съгласуват със засилващата ерозия и изветряне на континенталната кора в късния неозой, като се стартира преди към 34 милиона години, и разрешава несъгласието сред записите на берилия и други индикатори на изветрянето.

Това проучване също дава значима информация за това по какъв начин работи въглеродният цикъл на нашата планета. Отчитайки множеството свидетелства, които приказват за това, че за финалните 12 милиона години е настъпило усилване на ерозията и изветрянето, следва а се направи извод, че геоложки процеси, разнообразни от силикатното изветряне, би трябвало да предотвратят бързото изстудяване на планетата.
 Опасни езера се образували в Хималаите Опасни езера се образували в Хималаите
В резултат на топенето на ледниците в Хималаите се образуват великански езера. Те съставляват опасност както за локалните поданици, по този начин и...

Били препоръчани редица механизми за отплата на отстраняването на вследствие на ерозията и изветрянето и по подобен метод – поддържане на обитаемостта на нашата планета.

Източник: actualno.com