Хората с висше образование са двойно по-склонни да го използватСлужителите,

...
Хората с висше образование са двойно по-склонни да го използватСлужителите,
Коментари Харесай

Повечето служители оценяват позитивно ролята на AI

Хората с висше обучение са двойно по-склонни да го употребяват

Служителите, които употребяват интензивно генеративния изкуствен интелект, са запленени от големия му капацитет (снимка: CC0 Public Domain)

Генеративният неестествен инт елект, който оказва помощ да хората д а основават наличие, се трансформира във водеща наклонност през 2023 година , с помощта на придобилите голяма известност приложения ChatGPT и Bard. През 2024 година се чака въздействието на GenAI да стане още по-силно.

Две трети от хората по света считат, че АI ще окаже положително влияние върху тяхната работа и специалност, съгласно резултатите от световно изследване на HR компанията Adecco Group. Само 7% от интервюираните се притесняват, че изкуственият разсъдък е опасност и неговото внедряване може да докара до загуба на работата им.

В момента към 70% от чиновниците употребяват интензивно генеративния изкуствен интелект и множеството от тях са запленени от големия му капацитет. Една трета от интервюираните споделят, че GenAI ще им помогне да придобият нови умения, а съвсем същият дял (29%) считат, че ще улесни работата им. Една пета (19%) споделят, че AI ще сътвори повече работни места в тяхната промишленост.

Над половината (58%) от чиновниците имат вяра, че познанията и уменията им за AI ще подобрят опциите за развиване на кариерата им. Най-оптимистични са представителите от региона на технологиите (69%), финансите (67%) и електронната търговия (63%), сочи изследването.
още по темата
Насърчаването на интеграцията на GenAI в организациите се трансформира в приоритет за фирмите по целия свят. И макар че болшинството от чиновниците правят оценка това като позитивна смяна, последните оценки демонстрират, че над 300 милиона работни места по света ще бъдат наранени по някакъв метод. За да преодолеят празнината, организациите би трябвало незабавно да вкарат ограничения за повишение на уменията на чиновниците си, означават създателите на отчета от Addeco Group.

„ Едно от провокациите пред участниците на трудовия пазар е разликата в познанията и потреблението на AI. Въпреки позитивната настройка към GenAI, 57% от чиновниците по света декларират, че имат потребност от образование за по-широкото му приложение в работния развой. Едновременно с това обаче по-малко от половина интервюирани в изследването ни споделят, че получават насоки по какъв начин да го употребяват ”, разяснява резултатите от изследването Надежда Василева, изпълнителен шеф на “Adecco България ”.

Според нея, фирмите, които желаят да се възползват от преимуществата на чиновници, ползващи AI, би трябвало да се съсредоточат върху възстановяване на разбирането и достъпа до него. Това ще бъде от основно значение за подпомагането на служителите  да се приспособяват и да не изпаднат от пазара на труда.

Данните от изследването демонстрират, че потреблението на AI е директно обвързвано с позицията и образованието на чиновниците. Огромното болшинство (87%) от ръководителите към този момент го употребяват, до момента в който при подчинените им процентите са единствено 52.

Над три четвърти (78%) от хората с високи приходи са измежду ползвателите на AI, спрямо по-малко от две трети (60%) при чиновниците с ниски приходи. Хората с висше обучение са двойно по-склонни да употребяват AI, спрямо тези със приблизително обучение.
Източник: technews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg