Една от основните ни цели е да гарантираме стабилността на ...

Една от основните ни цели е да гарантираме стабилността на

БСП – София: Трябва да запазим поносимата цената на парното |

Една от главните ни цели е да гарантираме стабилността на " Топлофикация - София " и опазване на обществено поносимата стойност за всички консуматори на тази услуга. Консултантът „ Блек и Вийч “ предлага няколко пъти в годината, при различните флуктуации на стойността на природния газ, да бъде обновена и стойността на топлинната енергия. Нали си представяте какво значи това за средностатистическия софиянец характерно в зимния срок . Това сподели Калоян Паргов, ръководител на групата на „ Българска социалистическа партия за България “ в СОС по време на днешната сесия.

Според него одобряването на доклада, изготвен от американските консултанти по отношение на техническа и финансова стабилизация и рационализация на мощностите и ръководството на сдружението , означава, че общинските съветници приемат всичките постановки, изводи , заключения , препоръки и насоки, че се съгласяват с тях и приемат да върви в посоката, която той е начертал.

„ Недоумявам за какво се бърза с приемането този отчет , в случай че имаме подозрения “, съобщи Паргов и изясни , че социалистите оферират нов план за решаване , не тъй като желаят да спрат работата на консултанта или процеса, а тъй като желаят да са убедени, че пътят, който се предлага за развиването на „ Топлофикация – София “, е верен и ще докара до реализиране на целите.

Председателят на групата на „ Българска социалистическа партия за България “ в СОС изрази подозрение във връзка с разработването на проект за надграждане на финансов ремонт и рекапитализация.

„ Догодина, когато започнем да реализираме тази скица , ще се окаже, че сме в прорез със европейските регламенти за енергийна ефективност. Изисква се най-малко 80% ефективност на инсталацията за комбинирано произвеждане , а в доклада е записано по-малко от тази “, изясни той.

„ Има казуси , които би трябвало да се изследват в дълбочина. Трябва да се направи съпоставяне сред нашето техническо задание, доклада, който беше изработен преди 3 години от работната група и това, което ни е показано от консултанта, с цел да се уеднаквят представите. Да не се окаже, че едно очаквахме, но друго стана “, посочи Калоян Паргов.

Милка Христова изясни , че с този отчет се оферира Столичният общински съвет да одобри напредъка на осъществяването на Договора за техническо консултиране от 18 юни 2021г. и се възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния шеф на „ Топлофикация-София “ да подхващат нужните в действителност и правни дейности по осъществяването на дадените препоръки.

„ Създава се усещане , че договорът за техническото консултиране е изпълнен и би трябвало да стартират дейности по изработения от консултанта проект . Но това не е по този начин “, сподели Милка Христова и изясни , че с контракта на американския съветник е възложено да извърши 11 задания .

„ По всяка от тях би трябвало да се изготви и даде обстоен писмен отчет , който следва да се включи като независима глава в окончателния отчет . Към момента консултантът е показал осъществяване единствено по два доклада по дилема №2 - за изготвяне на проект за рационализация , излекуване и рекапитализация и № 3 - за изготвяне на финансова стратегия за проекта и единствено тези два доклада са показани за одобрение в СОС. Все още не са изготвени такива съществени доклади като тези за правната и управленска конструкция , юридическия обзор на проекта , източници на доставка на оборудването и други “, посочи тя.

„ Считам , че допускаме нарушаване , както на Решение №207 от 22.04.2021г. на СОС, по този начин и на съглашението по контракта с консултанта, защото на никое място в тях не се планува поетапно приемане от СОС на междинни доклади. При липсата на финален отчет , в това число на предложена правна и управленска рамка, както и без осъществени съвещания и съгласувания с Министерството на енергетиката, КЕВР и БЕХ, започването на дейности по осъществяването на дилема 2 и 3 е необосновано и погрешно . Тя изрази и своето безпокойствие по обосноваността на финансовия модел и неговата надежност, както и заплахата Столична община да бъде принудена да поеме съществени финансови уговорки .

Милка Христова изясни , че по тези аргументи общинските съветници от Българска социалистическа партия са внесли собствен план на решаване , с който се оферира да се приемат за сведение двата междинни доклада и да се извърши оценка на оферти механически модел за възобновяване на Топлофикация София, само че без да стартира прибързано осъществяване на тези доклади.

Диана Тонова настоя вносителят да изясни какви правни и в действителност дейности възлага на кмета на Столична община по осъществяване на препоръките.

„ Остава усещането, че се цели заобикаляне на Общинския съвет и даване опция на кмета да подписва празен чек “, съобщи Тонова.

Според Николай Велчев в разбора на американския съветник е пропуснато една от значение направление, свързано с геотермалната енергия. „ Възможностите на района са неглижирани. Става дума с изключение на за преструктуриране и стабилизиране на сдружението , само че и за новите действителности , в които то ще би трябвало да работи в бъдеще “, посочи Велчев и добави , че геотермалната енергия би трябвало да се употребява наедно с другите възобновяеми енергийни източници.

Предложеният от общинските съветници на Българска социалистическа партия нов план за решаване бе подсилен от пълномощниците на ДБ и самостоятелния консултант Борис Бонев, само че бе отритнат от мнозинството на ГЕРБ – Съюз на демократичните сили и „ Патриоти за София “.

Източник: offnews.bg