Датата на приемането на България в еврозоната зависи от момента

...
Датата на приемането на България в еврозоната зависи от момента
Коментари Харесай

Забраняват рестото в лева и евро

Датата на приемането на България в еврозоната зависи от момента на осъществяване на всички конвергентни критерии и приемането на позитивна оценка за това от Европейската комисия и Европейската централна банка.

При покриване на инфлационния аршин до края на 2024 година, каквито са прогнозите на МФ, и поискване на изключителни конвергентни отчети тогава, въвеждането на еврото по-късно през 2025 година се дефинира като реален сюжет. Това показват от Министерство на финансите в отговор на мнение на Българската петролна и газова асоциация по Закона за въвеждане на еврото в България.

Друга смяна в закона планува за горивата и опаковките на цигарите да няма двойно изписване на цените. В плана на закона е планувано изключение от условието за двойно обозначаване на продажната цена в лв. и евро на продуктите от нефтен генезис, визуализирани на осведомителни табели (ценови тотеми) и колонки с екрани за зареждане на моторни транспортни средства в търговски обекти за зареждане на горива, прецизират от МФ. Изключение за двойно обозначаване ще има и за продажната цена на тютюневите произведения, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пурите и пуретите, прецизират от министерството.

Същевременно, изключението от условието за двойно обозначаване на цените не е цялостно, защото, отвън изключението търговците могат да правят двойно обозначаване на цените по различен подобаващ метод. В общия случай, цените на предлаганите артикули и услуги се изписват в формалната парична единица на страната по дифолт. Не е налице нужда от експлицитна уредба по тематиката, която да задължи търговците да отбелязват в левове досега на въвеждане на еврото и в евро след въвеждането му. Отделно, след приключването на интервала на двойно обращение, левът ще престане да бъде законно платежно средство.
 
При двойното обозначаване на цените на стоките и услугите цените в евро и в левове се слагат в непосредствена непосредственост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и елементарно разбираемо, с идентичен размер на шрифта, по метод, който не вкарва потребителите в подвеждане “. Двете цени са съпроводени с изписване на съответната валута, характерен знак или редуциране, позволяващи лесното им различаване “.
 istock istock
Съкращава се от 3 на 2 месеца срокът за промени в наредбата по Закона за Данък добавена стойност, след приемане на Закона за въвеждане на еврото в България, за което също упорстват от разнообразни бизнес организации.

От Асоциация на банките в България оферират промяна по отношение на таксите за внасяне на пари по сметки от клиентите. Според закона за първите 6 месеца ще има  безплатната обмяна от страна на Българска народна банка на банкноти и монети от левове в евро за кредитните институции. Същевременно, обаче, за банките се вкарва и различен безвъзмезден ангажимент, а точно за внасяне на обменените банкноти и монети от левове в евро по сметка в кредитната институция. Внасянето по сметка е следваща интервенция на обмяната от левове в евро.

Знаят ли хората по какъв начин ще се заплаща с евро

След обмяната на левовете в евро едно лице има няколко благоприятни условия — да задържи парите в брой, да ги внесе по еврова сметка в същата или в друга банка директно след осъществяването на интервенцията по обмяната или след известно време. Също по този начин, в случай че една кредитна институция ползва такси и комисиони за платежната услуга „ внасяне на пари в брой ", тя би следвало да прави тази услуга по еднакъв метод преди и след въвеждане на еврото.

Затова от асоциацията оферират от датата на въвеждане на еврото в Република България кредитните институции обменят гратис, в безкрайно количество банкноти и монети от левове в евро по формалния валутен курс, като за суми над 30 000 лева на една трансакция кредитните институции обменят гратис банкноти и монети от левове в евро след предварителна поръчка от З работни дни. Това ще се  ползва надлежно и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитната институция, в която е осъществена обмяната. Предложението е признато.
 istock istock
Друга смяна в проектозакона, препоръчана от „ Ние потребителите “ е да се забрани връщането на смесено ресто – и в лв., и в евро, защото по този начин ще се объркват клиентите. Така в закона ще бъде записано: „ В интервала на двойно обращение при претенция на стока или услуга, когато потребителят има право да скапе контракта и да му бъде възобновена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума напълно в евро. Когато търговецът няма задоволителна момента наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума напълно в левове. “
 
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР