Дълговото бреме на страните с най-ниски доходи е нараснало с ...

Дълговото бреме на страните с най-ниски доходи е нараснало с

Дългът на бедните държави е скочил до рекордните 860 млрд. долара

Дълговото задължение на страните с най-ниски приходи е нараснало с 12% - до рекордните 860 милиарда $ през 2020-а. Основната причина за скока са солидните пакети от фискални, парични и финансови тласъци в отговор на кризата с COVID-19, показва в отчет, оповестен на 11 октомври, Световната банка.

Президентът на институцията Дейвид Малпас разяснява, че заключенията на сътрудниците му потвърждават трагично нарастване на дълговата взаимозависимост на страните с ниски и междинни приходи. Той призовава за незабавни ограничения, които да оказват помощ на стопанствата да редуцират отговорностите си до по-устойчиви и допустими за обслужване нива, които са витално значими за икономическото възобновяване и ограничението на бедността.

В отчета се установи, че външните отговорности на страните с ниски и междинни приходи са нарастнал с общо 5.3% през 2020-а - до 8.7 трлн. $, което визира страните от всички райони. Това дългово задължение надвишава брутния народен артикул и растежа на износа. Съотношението на външния борч към БНП (без Китай) се е повишило с 5% - до 42%, през 2020-а, а коефициентът на дълга към износа е скочил до 154% против 126% през 2019-а.  

Малпас показва, че са нужни незабавни ограничения за преструктуриране на отговорностите поради изтичащия в края на тази година срок на Инициативата за прекъсване на дълговото обслужване (DSSI) на Г-20, която оферира краткотрайно отлагане на погасителните вноски.  

Официалните кредитори от Г-20 и Парижкия клуб пуснаха през 2020-а Обща рамка за дългово отнасяне, по която да се преоформят прекомерните и несъстоятелни дългови нива и дупки във финансирането на отговарящите на изискванията на DSSI страни. Само три от тях макар че - Етиопия, Чад и Зимбабве - са кандидатствали за стратегията. 

От отчета на Световната банка излиза наяве, че чистите финансови потоци от интернационалните кредитори към страните с ниски и междинни приходи са достигнали 117 милиарда щ. $ през 2020-а - най-високото им ниво за последното десетилетие. Нетното кредитиране единствено за най-бедните страни се е повишило с 25% - до 71 милиарда $ - най-вече от 10 години насам. От тях 42 милиарда $ са дошли от МВФ и от други интернационалните институции, а 10 милиарда $ - от двустранни покупко-продажби.

В тази връзка основният икономист на институцията Кармен Рейнхарт предизвестява, че предизвикванията пред тази група страни ще станат още по-сериозни когато стартира покачването на лихвените проценти.  

Източник: banker.bg