България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на

...
България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на
Коментари Харесай

Съветът на Европа отчете напредък на България в борбата срещу прането на пари и тероризма

Б ългария усъвършенства работата против прането на пари и финансирането на тероризма.

Това се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения. Комисията показа през днешния ден спомагателен отчет към оценката си от 2022 година.

Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване.

Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, се добавя в документа.

В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при

националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.

В последните две години нашата страна е подхванала многочислени стъпки,

се показва в известие по този мотив. Остават незначителни дефекти по други рекомендации от отчета от 2022 година. От 40-те използвани рекомендации, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 рекомендации, и като отчасти съвместимо с 13 рекомендации.

Няма рекомендации, които България да не извършва,

се разяснява в известието.

*Видеото е архивно: 

 

Не пропускайте най-важните вести - последвайте ни в 
Източник: vesti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР