България губи между 2,4 и 4,9 милиарда долара допълнителен БВП

...
България губи между 2,4 и 4,9 милиарда долара допълнителен БВП
Коментари Харесай

Икономическата цена на хомофобията в България

България губи сред 2,4 и 4,9 милиарда $ спомагателен Брутният вътрешен продукт на година поради дискриминирането по отношение на ЛГБТИ хората.

Това демонстрират данните на отчет на, показан тази седмица на бизнес конгрес, проведен от Фондация GLAS във връзка София Прайд.

Брутният вътрешен продукт на България може да е с 2,5% до 5% по-висок при цялостно приемане и пълноправие на ЛГБТИ+ хората. Изчисленията на Института за пазарна стопанска система демонстрират, че в действително изражение за 2023 година това би означавало, че вместо 15,9 хиляди щатски $ на човек от популацията, колкото е оценката на МВФ за Брутният вътрешен продукт на страната за 2023 година, той би бил сред 16,2 и 16,6 хиляди щатски $.

Анализът демонстрира, че отхвърлянето и дискриминирането са измежду основните фактори за емиграция от страната за ЛГБТИ+ хората. Само по линия на превръщане на миграционните процеси измежду хомосексуалните страната има капацитет да усилва популацията си с 3-5 хиляди души годишно.

Според отчета дискриминирането на работното място има директно отражение върху продуктивността на труда на заетите. Оценката разкрива капацитет за повишение на добавената стойност на ЛГБТИ+ служащи в България с съвсем 10 хиляди лева годишно, а на продуктивността на труда в стопанската система като цяло – с до 1,8%.

По-широкото приемане на ЛГБТИ+ хората се отразява и на пазара на труда. Премахването на дискриминирането при наемане има капацитет да увеличи броя на работещите с 28-57 хиляди души, а коефициента на претовареност – с 0,7-1,4 процентни пункта.

Докладът демонстрира още, че позиционирането и възприемането на България като отворена и безвредна за ЛГБТИ+ туризма може да донесе 184 млн. лева спомагателни доходи на туристическия бранш. Страната губи съвсем 380 хиляди евентуални туристи, които се насочват към други дестинации.

Приемането на ЛГБТИ+ има открита връзка с капацитета за нововъведения. Анализът сочи, че при цялостно унищожаване на дискриминация България може да увеличи показателя си на икономическа трудност (често употребена мярка за иновационен капацитет и високотехнологично развитие) до нива, близки до средноевропейските.

Направената от ИПИ оценка на капацитета за разширение на вложения в страната демонстрира, че дискриминирането против ЛГБТИ+ хората понижава евентуалния размер на директните задгранични вложения в страната с 9-15%, или 2,5-4,3 милиарда евро към 2022 година

Подобряването на средата за ЛГБТИ+ има опция да увеличи броя на служащите, и добавената стойност в професионалните, управническите и така наречен изобретателни промишлености. Оцененият евентуален резултат върху заетостта с до 21 хиляди нови заети, а върху добавената стойност – до 350 милиона лв..

Анализът на ИПИ показва и обзор на фирмените политики към ЛГБТИ+ общността на стоте най-големи предприятия в страната. Той разкрива, че едвам 9% от фирмите – водачи по претовареност имат съответни действия, които са ориентирани към общността, 19% осъждат категорично дискриминирането, а при 70% от тях няма упомената политика или поддръжка на ЛГБТИ+ общността.

Представените хипотези, оценки и количествени последици от хомофобията и дискриминирането могат да послужат най-много за насочна точка и начало на диалога за това, което стопанската система на България може да завоюва, в случай че употребява по-добре ресурса на своята ЛГБТИ+ общественост. Те могат и да въоръжат с причини покровителите за равни права.

Широк набор от научни теории в региона на стопанската система, публичното здраве и други обществени науки поддържат концепцията, че превъзмогването на обезправяването и пълноценното включване на ЛГБТИ+ хората е обвързвано с по-високи равнища на икономическо развиване и богатство. България се класира на едно от последните места в Европа по степен на гарантиране на правата на ЛГБТИ+ хората, и още в по-голяма степен – по повод приемането им в обществото. Наблюдаваните трендове също не са изключително окуражителни, защото липсват знаци, които да сочат към значително усъвършенстване на средата или на публичното мнение през последното десетилетие. Най-подходящото изложение на актуалното положение на правата и приемането на ЛГБТИ+ хората в страната е „ застой “, освен това – на доста ниско равнище.

Полудневният конгрес е ориентиран към фирмите, които се ангажират да основават приобщаваща работна среда. Сред гостите на събитието са специалисти и  представители на едни от най-големите компании в света, показани в България – Booking.com, Hyatt, Hilton, Siteground, IBM, Commerzbank, Accenture, EY, Telus International, HPE и други.

Докладът е направен от Института за пазарна стопанска система по поръчка на Фондация GLAS с финансовата поддръжка на фондация Америка за България.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР