Атанас Божинов е ръководител Продажби и маркетинг “ в дъщерната ...

Атанас Божинов е ръководител Продажби и маркетинг “ в дъщерната

„ДСК Хоризонт“ – ново инвестиционно решение с целева дата

Атанас Божинов е началник „ Продажби и маркетинг “ в дъщерната компания на Банка ДСК – „ ДСК Управление на авоари “. Той е експерт с над 20 години опит в областта на пенсионните и договорните фондове, от които 15 години в ръководството на авоари, добити напълно в „ ДСК Управление на авоари “.

 

Господин Божинов, какви са новите артикули, които може да предложите като опция на депозитите?

Пазарните изисквания през финалните години, които обуславят на практика нулеви лихви за депозитите, създадоха тази най-употребена и позната форма за ръководство на парите без стопански смисъл. В такава обстановка е естествена нуждата банките да предложат други алтернативи на клиентите си, като другите типове капиталови фондове. От своя страна, клиентите, от ден на ден ще търсят благоприятни условия да генерират спомагателна цена за парите си и тъкмо капиталовите артикули могат да бъдат инструмента за това. В този развой на нахлуване на нови артикули водещи са главно големите ритейл банки, т.е. мощно ориентираните към всеобщия клиент. Тези от тях, които имат и фирми за ръководство на авоари в банковата си група, имат преимуществото да разработват и оферират разнообразни капиталови фондове, които пасват най-добре на спецификата на техните абонати. Така да вземем за пример, обичайният интерес към икономисване и обвързваното с това дълготрайно ръководство на пари, което е особено за немалка част от клиентите на Банка ДСК, ни насочи към основаването на избран тип фондове, които оферират оптимални благоприятни условия за тези абонати. Най-новите фондове, които Банка ДСК и дъщерното й сдружение „ ДСК Управление на авоари “ стартираха през септември, са първите от този тип на нашия маркет поради другия метод за ръководство на вложенията във времето. Те оферират опция на клиента за дълготрайно икономисване и вложение на средства за реализиране на избрана негова цел в даден времеви небосвод. Например, струпване на средства за обучение на децата, за пенсиониране, за значима покупка или всякаква друга персонална финансова цел във времето, за която клиентът желае да се приготви и да поради средствата за нея.

С какво се различават тези нови фондове от останалите, които се оферират на нашия маркет?

Това са три фонда от вида Target-date funds или така наречен фондове с „ целева дата “. Затова и  нарекохме фондовете „ ДСК Хоризонт “ с съответна целева година след името – 2030, 2035 и 2040 година Чрез тях клиентът може да икономисва и инвестира оптимално средства за избрана своя цел във времето, като през срока вложенията на фонда се трансформират гладко, тъй че да са  най-подобаващи за остатъчния период до целевата дата. Специфично е, че средствата на клиентите образуват портфейл от финансови принадлежности, обвързани с два съществени класа авоари – акции и  облигации, и този микс се преструктурира от време на време. Така, първоначално, когато има по-дълго време преди плануваното потребление на средствата, се употребява капацитета за струпване на резултат от дълготрайния тренд на маркета на акции. С приближаването на целевата дата за потребление на средствата, макар че делът на акциите в портфейла понижава и се усилва делът на по-ниско рисковите принадлежности, обвързвани с облигации. По този метод клиентът има  възможност да преследва по-огромна рентабилност в идния по-дълъг времеви небосвод, при поемането на по-огромен риск, а с приближаването на целевата дата по-консервативните вложения лимитират възможните смени в цената. Така той може да разчита на по-предвидима сума във фонда, която да изразходва за своята цел. След целевата дата този фонд не престава да работи като инвестира средствата оптимално консервативно, без инвестиции обвързани с акции, а единствено в парични средства и принадлежности, обвързани с облигации.

Как можем да инвестираме във фондове „ ДСК Хоризонт “ и какви са стъпките?

В тези фондове може да инвестира всеки клиент и не е нужно той да познава в елементи и схваща финансовите принадлежности и маркета. Това е артикул, посредством който може да реализира най-благоприятен резултат за планувания срок и да разчита на по-предвидима цена, когато би трябвало да употребява тези средства след целевата дата. Управлението на вложенията и плавната смяна в тежестта на другите класове авоари е ангажимент на професионални портфолио-мениджъри и на профилирана институция. Това значи, че не е нужно клиентът да подхваща някакви дейности през това време, да следи маркетите или пък да взема капиталови решавания в една непозната за него сфера.

Във фондовете може да се влага както еднократна сума, по този начин и да се натрупват периодически, по-малки суми-с размер и регулярност, каквито са най-комфортни настоящо за клиента.

Детайлна информация за „ ДСК Хоризонт “, опция за опазване на час за среща с специалист на Банка ДСК посредством дистанционно форма, както и калкулатор за струпване на средства във фонд са налични на уеб страницата на Банка ДСК. ( )Съществено преимущество за клиентите е, че тези артикули се оферират в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна. Това, дружно с опцията за използването им посредством дистанционно банкирането, ги трансформира в потребни нови форми за ръководство на средства, които също така са и просто налични за всеки.

Настоящата информация не е рекомендация за вложение.

Източник: banker.bg