Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция относно разкритията

...
Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция относно разкритията
Коментари Харесай

Казусът „Нотариуса”: Асоциацията на прокурорите излезе с позиция

А социацията на прокурорите в България излезе с позиция по отношение на разкритията по случая „ Нотариуса ”. В нея се показва, че убийството на Мартин Божанов е разкрило „ подмолен механизъм за въздействие ".

(*Видеото е архивно)

Според асоциацията оповестените все още обстоятелства водят до извода, че „ проведената корупция заплашва правовия ред и публичната сигурност ".

От Асоциацията акцентират, че оправянето с този проблем не е отговорност или в контрола единствено на една власт или институция, а изисква взаимни старания.

Прокурорите споделят още, че автоматизираното опетняване на държавното обвиняване като универсално отговорна, е „ непродуктивна, непрофесионална и непросветена форма на бягство от отговорност ”.

Оттам се опълчват на „ безпринципни опити за мятане на тиня върху институцията и на нечестните офанзиви във връзка с цели прокуратури ”.

От Асоциацията декларират, че в държавното обвиняване работят почтени, виновни и ерудирани експерти. И молят всеки да им спомага при осъществяване на пълномощията им.

„ Призоваваме българските прокурори да упражняват самоуверено и до дъно своите законови пълномощия, както в този проблем, по този начин и при всички други осъществени незаконни прояви, с цел да дадем явен и съответен отговор като професионална общественост на корупционните прояви и незаконните въздействия върху страната, на която служим ”, се споделя още в позицията.

Вижте цялостния текст без редакторска интервенция: 

„ Убийството на Мартин Божанов-„ Нотариуса ” смъкна завесата, прикриваща работил с години подмолен механизъм за въздействие върху политическите и правосъдната власт, проникващ в адвокатурата, стопанската система и медиите и ориентиран към корист с държавната власт и с публичните запаси в частна изгода. Този циничен развой нанася дълготрайни вреди на публичното доверие в страната, медиите, професионални общности и бизнеса, вследствие на което почтените хора  и съзнателните експерти в обособените системи са принудени да понасят репутационните вреди наред с нечестните лица.

Макар и към момента в развой на изясняване, оповестените все още обстоятелства дават задоволително съображение за извод, че проведената корупция заплашва правовия ред и публичната сигурност. Справянето с нея не е отговорност или в контрола единствено на една власт или институция, а изисква взаимни старания.

Досегашните палеативни подходи битката с сходни отблъскващи феномени да се изчерпва с автоматизирано опетняване на прокуратурата като универсално отговорна по дифолт следва най-накрая да бъдат разобличени като непродуктивна, непрофесионална и непросветена форма на бягство от отговорност. Предварителното обявление на съмнение в прокуратурата или в друга институция освен не е кардинално и градивно, а способства за неефективността на институционалния отпор против престъпността. Последната пораства, до момента в който институциите спорят коя е по-виновна в обстановка, в която от дълго време няма почтени. Ето за какво, изрично възразяваме и се противопоставяме на всички безпринципни опити за мятане на тиня върху институцията, която по предопределение работи в отбрана на публичния интерес и на нечестните офанзиви във връзка с цели прокуратури.

Убедено твърдим, че в българската прокуратура работят почтени, виновни и ерудирани експерти, а институцията разполага с нужната подготовка, потенциал и нравствена резистентност, с цел да откри цялата истина при обективно, всестранно, цялостно и транспарантно следствие без ненужно закъснение.

Апелираме към всички честни жители, държавни чиновници, в това число народни представители, членове на държавното управление и органите на изпълнителната власт, магистрати и юристи, да спомагат на прокуратурата при осъществяване на пълномощията ѝ. Само задружното изпитание, в което и другите държавни институции, професионални общности и гражданското общество добросъвестно се включат, би могло да очертае пропуските и да помогне да се изчистят негативните практики, а лицата, които ги позволяват, да понесат отговорност.

Призоваваме българските прокурори да  упражняват самоуверено и до дъно своите законови пълномощия, както в този проблем, по този начин и при всички други осъществени незаконни прояви, с цел да дадем явен и съответен отговор като професионална общественост на корупционните прояви и незаконните въздействия върху страната, на която служим.

Асоциацията на прокурорите в България застава зад всеки прокурор, който, облегнат на закона, брани българското общество и страна от този изключително неприветлив и изсмукващ ресурсите на нацията тип проведена престъпност, който краде бъдещето на децата ни.

Колеги, колкото и доста дефекти да имат законите, с които работим, колкото и слаба поддръжка да получаваме от други институции и от обществото в този исторически миг, единствено ние имаме пълномощията и върху нас тежи отговорността да преследваме за осъществени закононарушения.

Тази борба е наша.

Нека я спечелим! "  

Източник: vesti.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР