22% от хората, които работят без трудов договор, са наети ...

22% от хората, които работят без трудов договор, са наети

Всеки пети без договор работи в ресторант или хотел

22% от хората, които работят без трудов контракт, са наети в хотелиерството и ресторантьорството. Това показват инспекциите на Главната ревизия по труда от началото на годината до края на септември. В такива обекти са полагали недеклариран труд 487 лица при 2223 открити случаи общо.

Любопитно е, че този бранш не престава да наема хора без контракти, макар че е във фокуса на вниманието на всички поради претенциите за антикризисна поддръжка. Миналия юли ресторантьорите получиха огромен поклон с 9% Данък добавена стойност. За да не наподобява, че намаляваме налозите единствено за алкохол и кръчми, държавното управление от кумова срама свали налога и за книгите и бебешките храни и хигиенни материали. От това за жителите не последва никаква изгода-стойностите в заведенията за хранене освен не бяха намалени, само че даже се покачиха този летен сезон. Наскоро около следващата антикризисна мярка, която се оказа не по аршина на ресторантьорите, един от тях дефинира чиновниците си като " самоосигуряващи се ".

 

СЪВЕТИ

ГИТ припомня на служащите и чиновниците, че с цел да бъдат предпазени техните трудови и осигурителни права, би трябвало да имат подписан писмен трудов контракт, записан в Националната организация за приходите. Работодателят е задължен, преди да стартират работа, да им връчи образец от трудовия контракт, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Национална агенция за приходите и копие от длъжностната характеристика.

 

Източник: segabg.com