200 милиона лева нов дълг пое правителството. Министерството на финансите

...
200 милиона лева нов дълг пое правителството. Министерството на финансите
Коментари Харесай

Държавата пое нов дълг

200 милиона лв. нов дълг пое държавното управление. Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на извършения на 15.04.2024 аукцион.

Емисията е деноминирана в лв., с падеж 17.04.2027 година и годишен рента от 3%.

На извършения на 24 юни 2024 година аукцион  бяха издадени нови бумаги за 200 млн. лева, с което размерът в обращение доближи 700 млн. лева номинална стойност. Среднопретеглена годишна рентабилност при преотварянето е в размер на 3,44%.

Външният ни дълг се усили

Постигнатата рентабилност при отварянето на емисията през май беше 3,3%, а по другите два заема - още по-ниска, поради по-краткия матуритет от три години. До присъединяване в аукциона бяха позволени поръчки със съвкупна номинална стойност от 265,2 милиона лева.
 istock istock
Заедно с тази емисия общо набраният от вътрешния пазар дълг доближава до 900 милиона лв. при позволен нов дълг напълно през годината от външния и вътрешния пазар до 11,7 милиарда лв..

Най-много държавни скъпи бумаги купиха банките – 79,7%, следвани от застрахователните сдружения – 8,7%, пенсионните фондове с 3%, договорни и гаранционни фондове – 8,4%  и други вложители – 0,2%.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР