15 млн. евро е подкрепата за проекти в областта на

...
15 млн. евро е подкрепата за проекти в областта на
Коментари Харесай

С 15 млн. евро програмата за териториално сътрудничество между Румъния и България подкрепя проекти в областта на образованието

15 млн. евро е поддръжката за планове в региона на образованието по стратегия Интеррег VI-A " Румъния – България " 2021-2027. Вече е отворена за кандидатстване третата покана на програмата в границите на Приоритетна ос 3 " Образован район, характерна цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, образованието и ученето през целия живот посредством създаване на налична инфраструктура ".
 
Предложения могат да бъдат подавани до 13 часа на 9 септември 2024 година Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са личен принос и национално съфинансиране. За страната ни Министерството на районното развиване и благоустройството като Национален орган обезпечава 18 % национално съфинансиране, а бенефициерите би трябвало да обезпечат останалите 2% като личен принос.
 
Финансиране могат да получат три вида планове – дребни, меки и инфраструктурни планове. Бюджетът за дребните планове е сред 150 000 и 300 000 евро, като оптималната им дълготрайност е 14 месеца. Финансират се образования, стажове, продан на студенти, взаимно образование, продан на практики, партньорства сред просветителни институции и предприятия, както и дребни вложения в инфраструктура и просветителни уреди. 
 
Между  300 000 и 750 000 евро е финансирането за мек план, който може да е с оптималната дълготрайност 18 месеца. При тях могат да се поддържат инфраструктура и съоръжение в границите на не повече от 50% от утвърденото финансиране.
 
Най-голям е бюджетът при инфраструктурните планове – сред 500 000 и 1 500 000 евро, като продължителността на даден план е най-вече 24 месеца. Финансират се инфраструктура, строителство, съоръжение на стойност над 50% от общия позволен бюджет на плана.  
 
Инвестициите в инфраструктура могат да бъдат за класни стаи, лаборатории, библиотеки, работилници, фитнес зали, открити образователни пространства за всички просветителни равнища и просветителни действия, техническо и професионално образование. Фокусът във връзка с оборудването е ориентиран към цифровизацията и подкрепяне развиването на на практика и/или цифрови умения и отдалечено образование посредством компютри, съоръжение за видеоконференции, образование и други.
 
Подробна информация по отношение на изискванията за присъединяване и процеса по подаване на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде открита на страницата на програмата: https://interregviarobg.eu/en/calls-for-proposals.
 
Източник: zonanews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР