Община Ловеч възстановява платеното паркиране на паркинги - публична общинска

Община Ловеч възстановява платеното паркиране на паркинги - публична общинска ...

Община Ловеч разрешава на заведенията да отворят с маси на открито.

Община Ловеч възстановява платеното паркиране на паркинги - публична общинска собственост, и разрешава на заведенията да поставят маси и столове на открито. Това стана ясно след заседание на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса в Община Ловеч, проведено на 4 май, понеделник, и последвалите две заповеди на кмета Корнелия Маринова.
Със заповед на кмета на Община Ловеч се нарежда:
1.Считано от 07.05.2020 г. възстановявам дейностите по организация на платеното паркирането на паркинги - публична общинска собственост в гр. Ловеч - Транспортен мост, Окръжен съд, Стоматология, НТС, БТК, Община - 2 броя.
2.В участъците от ул. „Осъмска" и от ул. „Райна Княгиня", в които се извършва платено паркиране в ден сряда (пазарен), дейностите по организация на платеното паркиране да бъдат възстановени при възстановяване на пазарния ден в пълен обем.
3.Настоящата заповед отменя заповед № 3-470/18.03.2020 година на кмета на Община Ловеч.
Копие от заповедта да се връчи на началник на отдел „Контрол и сигурност" за сведение и изпълнение.
С друга заповед на кмета на Община Ловеч № З-65/04.05.2020 г. се нарежда:
1.Отменям т. 3 на Заповед № 3-503/20.03.2020 г. на кмета на Община Ловеч.
Отменената точка 3 гласи: „Собствениците на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други обекти и вендинг-автомати, които имат разположени маси и столове на открито, в срок от 21.03.2020 г. да приберат същите в складови помещения.“

Новите заповеди виж тук
https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-651-/-04052020-g

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-650-/-04052020-g

Старата заповед виж тук
https://www.lovech.bg/uploads/posts/zapoved-3-503.pdf
 

Източник: actualno.com