На 13 юни 323 г. пр. Хр. във Вавилон умира

На 13 юни 323 г. пр. Хр. във Вавилон умира ...

13 юни 323 г. пр. Хр. умира Александър Македонски.


На 13 юни 323 г. пр. Хр. във Вавилон умира един от най-големите военачалници в световната история - Александър ІII Македонски, син на Филип II.

За около 10 години Александър успява да покори земите от Балканите до Индия, да разруши Персийската империя, да сложи ръка на Египет и Месопотамия и да положи началото на цял нов период в историята на Източното Средиземноморие - елинизма.

Александър е роден през 356 г. Майка му - епирката Олимпиада, твърди, че истинският му баща не е Филип, а Зевс, и така създава божествен ореол около сина си.

Източник: fakti.bg