Казанлък. Организацията и контрола на движението и паркирането в града

Казанлък. Организацията и контрола на движението и паркирането в града ...

Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Организацията и контрола на движението и паркирането в града е организирано чрез най-добрите форми, които се прилагат в големите областни градове.

Казанлък. Организацията и контрола на движението и паркирането в града за последните години е организирано чрез най-добрите форми, които се прилагат в големите областни градове-паркомати, репатриране, блокаж, SMS паркиране и фиш, каза за Радио „ Фокус” кметът Галина Стоянова. Тя подчерта, че за тази добра организация се грижат само 8 служители от общината. Стоянова поясни, че все повече граждани ползват паркоматите, поради удобство, ниска цена и увеличения им брой. При SMS паркирането се наблюдава двойно завишение, поради удобството за гражданите, че изпратения SMS важи в рамките на времето за всички зони в града. Затова таксите „блокаж“ намаляват двойно и тройно като тежест за гражданите. Увеличават се глобите за фиш, за да се обхване по-голям периметър от зоните със същите екипи от служители, които упражняват контрола с „блокаж“. Репатрирането на автомобили намалява относителната си тежест, поради дисциплиниране на водачите.
От началото на 2019 година до 30 май от паркомати са събрани 62 хил.830 лв., от SMS паркиране – 22 хил. 60 лв., от такса блокаж и деблокаж на МПС – 1050 лв., от глоба с фиш – 14 хил. 380 лв. и от репатриране на автомобили – 30 хил. 478 лв.
Стоянова поясни, че със събраните приходи се покриват разходи на звено по кратковременно паркиране: заплата на 6 служителя към звено „Паркинги и кратковременно паркиране“ в т.ч. и допълнителни възнаграждения и работно облекло, изплащане на заплати на двама служители за охрана на наказателен паркинг и поддръжка на паркомати, гориво за автомобили на звено „Паркинги и кратковременно паркиране“, както и ремонтите и обслужването по тях.
Със събраните средства се обезпечава още и техническо обслужване по договор с фирмата осъществяваща дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на Казанлък със специализиран автомобил с краново устройство тип "паяк". Покриват се материали по поддържа на паркомати, издаване на инвалидни карти, пропуски, ежемесечни такси за оператор на SMS паркирането на звено „Паркинги и кратковременно паркиране“, както и ремонтите и обслужването по тях.
За по-голямо удобство на гражданите на Казанлък в Инвестиционната програма на Бюджет 2019 година са заложени 60 хил. лева за закупуване на 6 броя нови паркинг автомати за платено паркиране, за които вече има и сключен договор за доставка и монтаж.
По време на 56-то заседание на Общинския съвет като точка от дневния ред бе отправено подобно питане от общински съветник за размера на средствата постъпили в общински бюджет за 2017, 2018 години и до 31 май 2019 година от зоните за платено паркиране и какъв е размерът на средствата от принудително преместване на неправилно паркиране на автомобили. Отговорът бе предоставен на съветника в писмен вид.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net