Spin Off - Новини

Ford Motor Company обяви че компанията е избрала
услугите на Google

Ford Motor Company обяви че компанията е избрала услугите на Google ...

... на приложението на Spin дава възможност на клиентите да локализират най-близкото превозно средство, да видят разстоянието и предполагаемото време за достигането му, както да получат информация за заряда на неговата батерия.