Program - Новини

Международната програма акселератор OTP Startup Partner Program на Банка ОТП

Международната програма акселератор OTP Startup Partner Program на Банка ОТП ...

... оценява възможностите за разширяване на стартъп програмата сред всичките си дъщерни дружества, част от които е и Банка ДСК. За повече информация за програмата, посетете www.otpstartup.com.


Представители на повече от 45 компании от три континента ще

Представители на повече от 45 компании от три континента ще ...

... промишленост (БКДМП). „През 2019 година на изложението по програмата Hosted buyers пристигнаха представители на 47 компании от 19 държави от Европа и Азия“, напомнят организаторите.

Компанията официално стартира програмата си за подкрепа на лидерите на

Компанията официално стартира програмата си за подкрепа на лидерите на ...

... Single Step оказва подкрепа на младите хора в процеса на самосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност.За Facebook Community Leadership Program:https://newsroom.fb.com/news/2018/02/investment-in-community-leaders/