Gas - Новини


Редица специализирани инструменти за свободно ползване са достъпни на

Редица специализирани инструменти за свободно ползване са достъпни на ...

... се отбележи, че изграждането на присъединяващи инсталации на мощности за производство на ГВИ са припознати за „зелени“ инвестиции според приетата таксономия на ниво Европейски съюз.