2017 - Новини

Пътната карта за развитие на газопреносната мрежа която България подписа

Пътната карта за развитие на газопреносната мрежа която България подписа ...

... коментира и забавения строеж на интерконектора с Гърция, като по думите му има забавяне при доставката на материали, както и при изграждането на газоизмервателните станции.