Мисия Чиста - Новини

Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за

Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за ...

... РИОСВ-Пловдив, което да определи източника на замърсяване.От Областната управа се ангажираха да поискат отново становище по проблема и от Басейнова дирекция и РИОСВ - Пловдив.