Близо 4 десетилетия мисията чиста вода става все по-възможна за ...

Близо 4 десетилетия мисията чиста вода става все по-възможна за

Мисия чиста вода

Близо 4 десетилетия задачата чиста вода става все по-възможна за близо 100 хиляди поданици на град Шумен . През 2016 година с финансиране от Кохезионния фонд, обезпечено посредством Оперативна програма „ Околна среда “ беше публично открита пречиствателната станция за отпадни води, които към този момент не замърсяват околната среда. Над 30 разкрити работни места и реализирана цел  - непорочност на прилежащите водни басейни. Проектът беше от рисковите водни обекти за страната и в случай че не беше приключен , Шумен трябваше да върне 49 милиона лв. европейски средства – регистрира преди 5 години на откриването на обекта министър председателят Бойко Борисов:

“Шумен към този момент има над 62 млн. в екология, здраве, над 100 души употребява тази пречиствателна станция, реките на р. Камчия са чисти – това е значимо за Шумен през днешния ден “

·

Пречиствателната стратегия за отпадни води пречиства водата на три равнища – механично, биологично и химично . Годишно станцията отстранява до 2900 тона органично замърсяване, 5800 тона химично замърсяване, 2600 тона неразтворени субстанции, 482 тона общ азот и 72 тона фосфор. Станцията е проектирана да работи в няколко режима на работа. Всички процеси и вероятни режими на работа са напълно автоматизирани с опция водата в допълнение да се обеззаразява посредством UV лампи.„ Основното предопределение на тази станция е да пречиства каналните води, с цел да се изливат като условно чисти в река Камчия “, изясни Боян Тодоров, зам.-кмет по строителство и екология в Община Шумен. 

Пречиствателната станция за отпадъчни води е оборудване, което мнозина шуменци даже не са виждали . То е построено в покрайнините на града. Ползите от него обаче са безспорни, посочи Димитър Димитров, учител в катедра „ Биология “ на Шуменския университет.

„ Ако приказваме за земеделие, тогава тази вода, която би се употребила надолу по течението, ще бъде свободна от патогени и няма да навреди на продукцията. Водата не мирише по неприятен метод и е чиста. Това трансформира реката и в място за отдих “.

Пречиствателната станция за отпадъчни води в Шумен работи към този момент пета година . Без нея обаче надали десетият град на България щеше да получи европейско финансиране за пречиствателната станция за питейни води.

„ Това е един дълъг път. Ние трябваше да потвърдим пред европейските институции, че можем да усвояваме вярно финансовите средства. С пари на общината това е невероятно, тъй че финансирането с европейски средства е едно огромно преимущество “, посочи зам.-кметът Боян Тодоров.

България е една от половината държави-членки на Европейски Съюз, която може да употребява средства от Кохезионния фонд . Освен това в новия програмен срок страната ни разполага с над 3,2 милиарда лв. по линия на Кохезионния фонд – акцентира евродепутатът от Европейската национална партия Андрей Новаков.

„ Най-важното е, че с помощта на този фонд се финансират доста огромни планове във ВиК мрежа, пречиствателни станции, които другояче надали биха се случили без това европейско финансиране. В началото на 2000 година се работеше най-вече в спешен режим, отстраняваха се повреди, които краткотрайно отстраняваха казуса. През последните 10 години не се работи на парче, а се минава в капиталов режим – цялостни решения, така наречен водни цикли в огромните градове, които вземат решение казуса с водоснабдяването за десетилетия напред. “Десетки милиона лв. са вложени в Шумен за водния цикъл на града. Проблемите с водопреносната мрежа към момента не са преодолени. Авариите и прекъсването на водата съпътства всекидневието на шуменци. Всичко това са загуби по системата на водоснабдяването поради прекомерно остарялата инфраструктура  - тези терзания изрази регионалният шеф на Шумен Стефан Желев.

По последни данни на КЕВР от 2019 година малко над 60 на 100 от количеството вода в страната се губи и не се фактурира , напомни инж. Атанас Паскалев – член на УС на Българската асоциация на водите  - а Шумен е част от устойчивата отрицателна статистика .

„ Неглижирането на тези проблеми години наред в края на краищата водят до такива проблеми “, и предлага: „ Част от средствата по Оперативна стратегия да бъдат целеустремено за понижаване на загубите на вода в другите обитаеми места, като се вършат търгове и за това, а освен търгове за цикъл вода, канал, филтриране. “

Осигуряване на чиста питейна вода, филтриране на отпадните води е задача от десетилетия за град Шумен и района. Мисията чиста вода към този момент е в своя заключителен ход. През есента на предходната година започва различен огромен план с финансиране от Кохезионния фонд, обезпечено посредством Оперативна програма „ Околна среда “– 21 милиона лв.   е цената за създаване на пречиствателна станция за питейна вода. Това е инвестиция освен във водоснабдяването, а и в възстановяване на градската и бизнес среда на Шумен. Само след месеци в чешмите на жителите на града ще потече чиста вода. Към пречиствателната станция ще има и съвременна лаборатория с денонощен надзор на индикаторите за качеството на питейната вода.Строежът на пречиствателната станция за питейни води върви в период, даже леко го изпреварва, изясни Стоян Владимиров, основен инженер на ВиК сдружението в Шумен.

Водните проблеми на Шумен не са от през вчерашния ден . Те основават паники на стотици хиляди души към този момент четвърто десетилетие. „ Навремето през 1981 година въпросът се е поставял. И през 1988 година, и по-нататък. Но това е един от най-належащите проблеми на града. Приоритет би трябвало да бъде построяването на пречиствателна станция за питейни води “,  сподели шуменецът Иван Бъчваров.

Няколко месеца в годината питейната вода в Шумен е с нараснал индикатор за мътност. Препоръките на РЗИ са водата да не се употребява за пиянство и готвене.Само преди месеци Екологичен потенциал ревизира Директивата за водите, а дружно с гражданската самодейност „ Право на вода “, събрала близо 2 милиона подписа се подсигурява по закон на всички жители на Европейски Съюз правото на чиста питейна вода. Все още констатациите на европейските институции остават тревожни. Екологичен потенциал сигнализира, че милиони европейски жители нямат достъп до вода въобще или имат заплашен достъп до некачествена рискова вода. Една от страните е България.

2027 година е крайният период за реализиране на положително положение на повърхностните и подземните води в Европейски Съюз . Следващите проекти за ръководство на речните басейни, обхващащи този срок, ще бъдат сериозни в това отношение - предизвести еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски: „ В ръководството на водите се заложи ясна основа за отбрана правото на вода като главно човешко право . Европейска комисия е мощно ангажирана да поддържа страните членки в напъните им да засилят ръководството на директивите за отпадъчните и питейни води. Ще бъде извънредно значимо да опазваме водите. Ако ги възстановим, те ще ни се отплатят богато. “
Гражданите на Европейския съюз намират за нещо напълно естествено да имат достъп до чиста вода. Жителите на Шумен обаче намират за нещо напълно естествено няколко месеца в годината до домовете им да се доставя мътна вода, която не е целесъобразно да пият.

Водните проблеми са тези, които карат най-вече шуменци да търсят помощ от към този момент някогашния публичен комисионер в общината Иван Капралов. Два мандата той бе медиатор сред недоволните жителите и ВиК сдружението.

„ Това е непрекъсната тематика. За качеството на водата. Дали е мътна, кафява. Най-често хората споделят „ Плащаме питейна вода, а тя е некачествена и не мога да я пия “ . Когато породи първото гражданско неодобрение през 2013 – 2014 година шуменци бяха писали, че в случай че ще получават такава вода, желаят да има понижаване на цената. Тя не е питейна вода, а е за поливни потребности. На картата на омбудсмана Шумен е непрекъснатият образец по тематиката вода “.

На какво обаче се дължи казусът с мътната вода през зимните и пролетните месеци в Шумен? На този въпрос дава отговор инж. Светлозар Дамянов, дълготраен шеф на ВиК Шумен, който е пенсионер от 2016 година

„ Основният източник на вода за Шумен е язовир „ Тича “ . Всичката вода като дъжд или сняг, която пада във водосбора, замътва водата в язовира. Такава вода стига и до жителите, тъй като липсва пречиствателна станция за питейни води “.Водата е източник на живот, а правото на чиста питейна вода и канализация е главно човешко право. Само месеци остават задачата чиста вода за шуменци да бъде изпълнена , с помощта на европейската взаимност и обединените старания на всички заинтригувани страни.

Този план е финансиран с поддръжката на Европейската комисия. Тази обява отразява единствено възгледите на създателя и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е потребление на съдържащата се в нея информация.

Снимки: Радио Шумен

Източник: bnr.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg