Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за ...

Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за

Мисия чиста вода за Брестовица

Продължават дейностите по изследване и намиране на нов водоизточник за обезпечаване на чиста питейна вода за пловдивското село Брестовица. Ако не бъде открит подобен с задоволително количество и качество вода, ще се пристъпи към създаване на пречиствателно оборудване.

Това бяха двата разновидността за решение на казуса, които министърът на районното развиване и благоустройството Виолета Комитова и нейният екип разискаха с Инициативния комитет „ Живот за Брестовица “, представители на община Родопи, Областна администрация - Пловдив, шефа на „ ВиК “ ЕООД – Пловдив и изпълнителния шеф на „ Български ВиК холдинг “ ЕАД Илиян Илиев.

По първия вид към момента се чака позволение за права за сондажи на терена от Министерство на земеделието. За втория вид – създаване на пречиствателно оборудване, ще са нужни 700 хиляди лв. – 500 хиляди от които за песъчлив филтър и към 200 хиляди лв. за водоем. Изпълнителният шеф на „ Български ВиК холдинг “ увери, че има опция да се кандидатства за заем за тези средства от холдинга.

Министър Комитова беше безапелационна, че едвам когато се обезпечи чисто водоподаване, може да се пристъпи към замяна на водопроводната мрежа, като за задачата ще би трябвало да се изготви нов план, с който да се кандидатства за средства. Направеният досега е на стойност 26 млн. лв., само че защото в него няма сигурен водоизточник и има улични настилки, този план в този момент не е настоящ.

Проблемът със замърсяването с манган на водата на Брестовица е открит при започване на 2020 година. Тогава ВиК-Пловдив прави експертна комисия, която демонстрира, че има заблатяване във водовземната зона на река Въча, като съгласно тяхната инспекция то се е получило след построяването на Водноелектрическа централа – Кадиево. 

От Инициативния комитет „ Живот за Брестовица “ обявиха, че до момента в който не се реши казусът с ВЕЦ-а има заплаха замърсяването с манган да продължи. Те ще изискат ново мнение от РИОСВ-Пловдив, което да дефинира източника на замърсяване.

От Областната администрация се ангажираха да изискат още веднъж мнение по казуса и от Басейнова дирекция и Регионална инспекция за опазване на околната среда - Пловдив.

Източник: banker.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg