„В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна ...

„В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна

Министър Демерджиев: Целим въвеждане на пълноценно електронно правосъдие до 2026 г.

„ В Плана за възобновяване и резистентност сме планували една амбициозна цел - въвеждане на пълноценно електронно правораздаване до 2026 година. Небходимостта от електронно правораздаване стана изключително осезаема поради пандемията. Извън нея обаче електронното правораздаване има своето голямо значение в няколко аспекта - от една страна възстановяване на достъпа до правораздаване посредством експедитивност и успеваемост на процеса, от друга - обезпечаването на бистрота, което неизбежно би повлияло на доверието на жителите и бизнеса в правораздавателната система. "

Това съобщи министърът на правораздаването Иван Демерджиев по време на кръгла маса на тематика „ Предизвикателството " Е-правосъдие " пред органите на правосъдната власт ", проведена от Националният институт на правораздаването. Тя се организира под патронажа на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на правораздаването и страж на държавния щемпел Иван Демерджиев. В нея присъединяване взе и заместник-министърът на правораздаването Юлия Ковачева. Приветствени думи към участниците насочиха шефът на Националния институт на правораздаването Меглена Тачева и представляващият Висшия правосъден съвет Боян Магдалинчев.

Министър Демерджиев уточни, че в процеса на въвеждане на действително и качествено електронно правораздаване е доста значима и ролята на адвокатурата, която би трябвало да построи съответните регистри, осведомителни системи, а самите юристи да демонстрират интензивност и подготвеност, тъй като те ще опосредстват връзката сред жителите и бизнеса от една страна и правосъдната система от друга.

Той обърна внимание, че електронното правораздаване играе изключително значима роля в политиките, създадени от Европейския съюз.

" В края на предходната година, Европейската комисия предложи набор от ограничения, ориентирани към поощряване на цифровизацията на правораздаването. Тези ограничения включват преобразяване на цифровия канал в алтернатива по подразбиране в правосъдното съдействие в Европейски Съюз, основаване и взаимно свързване на регистри и потребление на наличните ИТ принадлежности за несъмнено трансгранично съдействие по цивилен, търговски и наказателни каузи.

Държавите-членки разискват на финален стадий предлагането за Регламент по отношение на компютъризирана система за връзка при трансгранични цивилен и наказателни производства, както и системата e-CODEX. "

В полемиката се включи и зам.-министър Юлия Ковачева. „ Ролята на Министерството на правораздаването е да бъде самобитна трансмисия при отчитане на нуждата от образование на правосъдните чиновници, които да разреши въвеждането на електронното правораздаване. Висшият правосъден съвет е подхванал нужните дейности, като е отчел нуждата от квалифицирани фрагменти - систематични админи, които да разрешат упражняването на магистратски специалности и подкрепяне при въвеждане на електронното правораздаване. И след обрисуване на нуждата от съответните познания да бъде преценено какви фрагменти са нужни и с какво равнище на обучение. Така Министерството на правораздаване ще може да направи съответните оферти пред министъра на образованието и науката и те ще бъдат включени в обучителните стратегии ", сподели зам.-министър Ковачева.

Източник: cross.bg