В кои общини местните данъци са най-ниски и в кои ...

В кои общини местните данъци са най-ниски и в кои

Къде у нас хората плащат най-високи местни данъци

В кои общини локалните налози са най-ниски и в кои - най-високи? За да отговори на този въпрос, годишно Институтът за пазарна стопанска система събира данни за размера на ставките на няколко основни локални налога посредством заявки по Закона за достъп до социална информация (ЗДОИ) и в допълнение онлайн изследване по отношение на проучването „ Регионални профили: индикатори за развиване “.

Конкретните налози, които се преглеждат, са:
 
·         налог върху недвижимите парцели – нежилищни парцели за юридически лица;
 
·         налог върху възмездно придобиване на имущество;
 
·         налог върху транспортни средства и леки коли с мощ над 74 kW до 110 kW включително;
 
·         годишен патентен налог за търговия на дребно до 100 кв.м. чиста комерсиална повърхност на обект;
 
·         налог върху таксиметровия транспорт на пътници;
 
От ИПИ изготвят композитен показател на данъчната тежест в 265-те общини в страната. Равнищата на петте следени от ИПИ локални налози са нормализирани и усреднени за всяка община и сложени на канара от 0 до 100, където 0 е най-ниската позволена от закона данъчна тежест, а 100 - най-високата. Реалните показатели на всяка община попадат в границите двете конструираните за задачите на сравнението виртуални общини, прилагащи надлежно най-високи и най-ниски възможни позволени ставки за всички от обсъжданите налози.
 
Интерактивна карта разрешава да забележим елементарно кои общини таксуват жителите си най-вече.
 
Созопол е общината с най-висока стойност на показателя – 80,3. След нея се подрежда Столична община, при която обаче данъчната тежест е осезаемо по-ниска (68,4). На идващите места се подреждат най-вече общини по Черноморието с равнище на показателя над 60 – Варна (64,7), Приморско (64,7), Пловдив (63,8), Поморие (63), Бургас (62,9), Царево (60,9). Общините с най-ниски налози са Калояново (19,4), Медковец (19,5) и Брезник (20,4), а областите с най-ниски ставки са Видин и Монтана.

По-ниски налози ще заплащат в Перник

Ако погледнем обратно във времето, можем да забележим какъв брой постоянно са били променяни налози през годините. Забелязва се наклонността локални налози да не бъдат променяни в години на локални избори като 2015 година и 2019 година, показват от ИПИ. Впечатление прави и че колкото повече наближава изборната година, толкоз по-малко общини са склонни да усилват локалните налози. Намаляването на ставки е доста по-рядко от повишението, макар че през последните години зачестява, като е забавно, че в изборни години доста малко общини облекчават данъчната тежест.
 
 istock istock
За тази година има 57 случая на увеличени налози и единствено 19 на понижени, което прекъсва поредицата от върхове за най-вече намалени ставки от последните две години. Най-много са измененията при налога върху недвижимите парцели – 23 покачвания и 7 намаления. При другите ставки измененията са доста по-редки – случаите на нарастване при налога за възмездно придобиване на парцели, налога върху транспортните средства и патентния налог за търговия на дребно са надлежно 14, 12 и 8, а пониженията – 2, 6 и 4.
 

Източник: pariteni.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg