Учителската заплата трябва да бъде еднаква за всички учители в ...

Учителската заплата трябва да бъде еднаква за всички учители в

Еднаква учителска заплата за всички предлагат от синдикат Образование

Учителската заплата би трябвало да бъде идентична за всички учители в България и да бъде надграждана. Това е мнението на профсъюз " Образование " за промени в областта на просветата.

Настояваме като наложителна стъпка учителите да получат 15% нарастване от 1 януари 2021г. на трудовите си хонорари , което да компенсира бруталната за тази година инфлация, пишат от синдиката и прецизират, че това не е контрапункт на концепцията да се строят детски градини и учебни заведения. За решение казуса с неналичието тук-там в детските градини и унищожаване на двусменния режим са нужни 10 милиарда лв. и народен и надпартиен консенсус.

" В общата симфония на публичната естетика не излиза наяве грижата за учителя дали ще бъде част от целта обучение или отново някак казусът ще бъде заметен . В Европейски Съюз българските учители са с най-висока степен на бърнаут, с максимален недостиг от обезщетителни механизми, които да ги запазят ", пишат от синдиката.

Призоваваме да бъде направена нова национална просветителна политика за съхраняването на учителя от високото прегаряне и опазването му от несвойствени и административни волности , които преобладават в неговата работа. П регарянето на учителя не е личностен проблем, това е проблем на актуалната страна, акцентират от синдиката.

Те упорстват за прекатегоризиризация на учителския труд към второкласен труд.

Те желаят гарантиране добавката от Учителския пенсионен фонд да се употребява пожизнено и абсолютно , даже и при ранно пенсиониране на учителите.

От Синдикат " Образование " са безапелационни, че би трябвало да се отнеме политическото въздействие при назначение, управление и уволнение на шефове. Предлагат и да се вкара мандатност на директорската служба! Нека тя да бъде съобразена с ценз, управленчески опит и основаване на положителна работна среда.

Мандатността да бъде с безграничен брой на мандатите, само че представителните синдикати да вземат участие в комисиите за назначение на шефове , процедура, от дълго време възприета в доста европейски страни! Директорите на четири години да минават през препоръка в комисията да вземат участие контролните органи на РУО и представителните синдикати, и никога родители и публични препоръки, тъй като нямат нужната компетентност, безапелационни са от синдиката.

Те упорстват за незабавни промени в Закона за предучилищното и учебно обучение.

Препоръчват на учениците и родителите:
Въвеждане на контракт сред родителя и шефа за съблюдаване на учебния правилник; Намаляване броя на учениците в паралелки и групи; В начален стадий въвеждане на оценки и повторение на класа при неусвояване на просветителния минимум; Въвеждане на оценка за дисциплината на учениците; Отпадане на НВО в четвърти клас; Ефективно увеличение на дейностите по ползи във всяко учебно заведение, а освен при присъединяване в план и национална програма; Реално понижаване на размера и компликацията на новия материал към 30%, за сметка на 70% планово основаното образование и практическите упражнения; Вменяване на повече отговорности на родителите, без боязън от политически реваншизъм
За учителите в учебния закон:
Преминаване на детските градини към делегирани бюджети; Ефективно понижаване на административната тежест; Участие на синдикатите в комисиите при назначение на директори; Преминаване на атестирането на учителите като детайл на инспектирането, като главно се употребява базата на атестационната карта от диференцираното заплащане; Увеличаване броя на психолозите и/или педагогическите съветници във всяка просветителна институция, без ограничаване от броя на учениците в учебно заведение ; Изравняване на нормативите на всички педагогичен експерти към 648 часа годишно и отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап; Назначаване на асистент-учители, които да не работят с възпитаници, а да подкрепят педагогическата и административната активност в учебно заведение /практика в европейските просветителни системи/.
И най-важното сега е да върнем всички възпитаници в клас - всички неотложно и абсолютно. Защото вредите, които нанасяме на нашите деца - учениците от прогимназия и гимназия към този момент стават непоправими и сме пред просветителна рецесия, непозната в българската история. Физическите и душевен контузии за някои възпитаници ще бъдат непоправими .

Ако нямаме най-малко 6% от Брутният вътрешен продукт за обучение, то всички диалози за него ще звучат кухо и безсмислено, като непотребен резонанс, пишат от синдиката. Безспорно водещата роля на броя на учениците при образуване на бюджетите със 70% тежест би трябвало наложително да се понижи в интерес на другите съставни елементи - паралелки и физическа среда.

Източник: news.bg