Топлофикация София ЕАД ще възстанови на 176 836 битови клиенти ...

Топлофикация София ЕАД ще възстанови на 176 836 битови клиенти

Топлофикация София коригира изравнителните сметки на 176 836 абонати

" Топлофикация София " ЕАД ще възвърне на 176 836 битови клиенти суми по годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за срока 01.05.2021 година - 30.04.2022 година, оповестяват от сдружението.

Възстановяване ще получават единствено тези клиенти на сдружението, чиито изравнителни сметки са издадени до 31 юли 2022 година и действителната консумация на топлинна енергия е по-висока от прогнозната. На тях " Топлофикация София " ЕАД ще изплати 3,025 млн. лева, което съставлява 0,9% от всички издадени общи фактури за отчетния срок.

Това се показва в отговора на " Топлофикация София " ЕАД до Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР) по отношение на по проблема.

Дружество е уведомило всички наранени консуматори посредством кредитно уведомление и нова фактура с дата 1.09.2022 година, за разликата сред планирано начислената топлинна енергия и действително потребената. Клиентите ще получат документите по метода, по който получават сметките си - по електронен път или на книжен притежател.

От " Топлофикация София " ЕАД показват, че за разликата няма да бъде начислявана рента за просрочие и ще бъде прилаган нов период за непринудено заплащане - 45 дни за битовите и 30 дни за стопанските клиенти, считано от 1.09.2022 година, датата на новата фактура.

От 19 септември т.г. новите поправени фактури са налични както в системата на сдружението, по този начин и при платежните оператори и всички консуматори имат достъп до тях, споделят още от Топлофикация София.

Припомняме, че омбудсманът да направи проверка на топлофикациите по отношение на изравнитекните сметки. Първоначално Топлофикация София излезе с позиция, че, само че след това изрази, в случай че се наложи.
 „ Топлофикация София “ поправя фактурите на клиентите
„ Топлофикация София “ поправя фактурите на клиентите

Сумата ще бъде приспадната от актуалната фактура за плащане

Източник: news.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg