Във връзка с последните възникнали пожари на територията на Русенско

...
</TD
>Във връзка с последните възникнали пожари на територията на Русенско
Коментари Харесай

Десетки пожари са възникнали в Русенско от началото на юни

Във връзка с последните зародили пожари на територията на Русенско и рисково високите температури през миналите няколко седмици регионалният шеф Драгомир Драганов моли за прецизно съблюдаване на всички противопожарни ограничения.

Само от началото на юни до в този момент от Регионалната дирекция за пожарна сигурност и отбрана на популацията /РДПБЗН/ са реагирали на 62 пожара, което е близо с ¼ повече по отношение на миналата година, стана ясно от извършена среща сред Драганов и шефа на РДПБЗН комисар Светослав Войчев. За същия интервал през 2023 година са зародили 50 пожара. Запазва се наклонността множеството от пожарите да бъдат без загуби. Високите температури се оказват причина за 27 от зародилите пожари през този месец.

Припомняме, че още в средата на март от Областната администрация беше издадена заповед за установяване на пожароопасния сезон и ограниченията за обезпечаване на пожарна сигурност. За пожароопасен в горските територии е избран интервалът от 15 март до края на месец октомври. Съгласно заповедта е неразрешено паленето на открит огън по време на пожароопасния сезон и осъществяването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими боклуци би трябвало да става единствено на избраните за задачата места /контейнери за боклук и сметища/.

Също по този начин през този интервал държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/, дирекциите на естествените паркове /ДПП/ и Общинските горски предприятия /ОГП/ е належащо да поддържат непрекъсната нараснала зоркост и интензивност на целия личен състав. В заповедта е оказано още, че упоменатите институции, както и Общините, притежатели на гори, в съгласие с Районните служби за пожарна сигурност и отбрана на популацията /РСПБЗН/, е належащо да обозначат трайно терена и осведомят популацията за избраните от тях сектори в горите с нараснала пожарна заплаха /І-ви Клас/.

Специално внимание в заповедта е обърнато на изработката на нови и поддържането на остарели просеки и минерализовани линии към аграрни земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, хранилища и други Належащо е и предприемането на действия по разчистване на сухите треви около ж.п. линии и пътища, линейните уреди, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна заплаха.

Заповедта задължава реализирането на най-строг надзор по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Същевременно в нараснала подготвеност са преведени профилираните коли и екипите за наблюдаване и първична офанзива на горски пожари. Сдруженията на ловците, рибарите и туристите се задължават да инструктират членовете си за съблюдаване на разпоредбите за пожарна сигурност в горските територии преди всяко престояване в тях.

Драганов приканва русенци в интервала сред 12.00 и 18.00 часа в дните с рисково високи температури да се заобикалят действия, които биха могли да доведат до пораждане на неконтролируеми пожари в обитаеми и отвън обитаеми места. Към момента пожарите не са нанесли и съществени загуби на земеделците. От РДПБЗН оповестяват за случай по време на беритба само в равнища от към 5 дка., която е била засята с ечемик.

Ежедневно в непрекъсната подготвеност да реагират при пораждане на рискова конюнктура са над 40 огнеборци, разпределени в 12 екипа в цялата Русенска област.
Източник: ruse24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР