През април 2024 г. в област Бургас са функционирали 100

...
</TD
>През април 2024 г. в област Бургас са функционирали 100
Коментари Харесай

Последни данни за туризма в Бургаско

През април 2024 година в област Бургас са функционирали 100 места за настаняване с 10 и повече кревати - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.1 хиляди стаи и 11.4 хиляди кревати в тях. В съпоставяне с април 2023 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през интервала, понижава с 11.5%, а броят на леглата в тях - с 26.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в региона през април 2024 година е 50.5 хиляди, или с 23.8% по-малко в съпоставяне със същия месец на миналата година, като най-голямо понижение - с 30.7%, се следи в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През април 2024 година в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са осъществени 69.7% от общия брой нощувки на непознати и 41.7% - на български жители. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на непознати и 20.7% - на български жители, до момента в който в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са надлежно 14.8 и 37.6%.

С максимален условен дял на осъществените нощувки в местата за настаняване от непознати жители в област Бургас са Израел - с 33.7% и Турция - с 13.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през април 2024 година понижава с 21.2% в съпоставяне със същия месец на 2023 година и доближава 22.0 хиляди, като е регистрирано понижение при българските жители - с 8.5%, а при непознатите жители - с 46.9%. Българските жители, нощували в местата за настаняване през април 2024 година, са 17.1 хиляди и са осъществили приблизително по 2.1 нощувки. Чуждите жители са 4.9 хиляди и са осъществили приблизително по 3.0 нощувки, като 60.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата претовареност на леглата в местата за настаняване през април 2024 г е 17.0%, като се усилва с 2.6 процентни пункта спрямо април 2023 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 21.6%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 15.8%, и с 3 звезди - 14.7%.

Приходите от нощувки през април 2024 година доближават 4.4 млн. лева, или със 17.4% по-малко спрямо април 2023 година. Отчетено е понижение на приходите както от непознати жители - с 28.0%, по този начин и от български жители - с 10.0%.
Източник: burgas24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР