, днес бе официално потвърдена от ВиК Пловдив. Ето и

...
</TD
>, днес бе официално потвърдена от ВиК Пловдив. Ето и
Коментари Харесай

След 3 дни стартира най-големият проект на Пловдив за 134 милиона лева

, през днешния ден бе публично доказана от ВиК Пловдив. Ето и цялото известие на сдружението:

На 11.10.2022 година /вторник/ от 11,00 часа на кръстовището на бул. “Коматевско шосе “ и ул. “Модър “ шефът на " Водоснабдяване и канализация “ ЕООД Пловдив, заместник-министърът на районното развиване и благоустройството Захари Христов и заместник- кметът по " Строителство и вложения “ в Община Пловдив ще създадат първа копка по план: BG16M1OP002-1.016-0007 " Доизграждане и реорганизация на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от " ВиК “ ЕООД, Пловдив, България ".

Събитието ще даде старт и на най-големия план за Пловдив - " Инженеринг -проектиране, строителство и авторски контрол на обект " Реконструкция и създаване на канализационната и водопроводна мрежа на Пловдив ".

На формалната гала " Първа копка “ са поканени министърът на районното развиване и благоустройството, министърът на околната среда и водите доктор, регионалният шеф, изпълнителният шеф на " Български ВиК Холдинг “ Ирена Георгиева, кметовете на общините Карлово, Стамболийски, Асеновград, Първомай, представители на Главна дирекция ОПОС, както и изпълнителите по плана.

Дружеството " Водоснабдяване и канализация “ ЕООД Пловдив, в качеството му на оператор за обособена
Всичко за Вашата сватба
територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 " Изграждане на ВиК инфраструктура “ на ОПОС 2014-2020 година, извършва план " Доизграждане и реорганизация на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от " ВиК “ ЕООД, гр. Пловдив, България “.

Основната цел на плана е възстановяване на съществуващите системи за ръководство на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от " ВиК “ ЕООД, Пловдив, чрез повишение на качеството на услугите във ВиК бранша на територията на осъществяване на плана, ограничение на негативното влияние на заустваните отпадъчни води и обезпечаване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Проектът е финансиран посредством Оперативна стратегия " Околна среда “ 2014-2020. Общата стойност е 134 720 653,75 лева, от които:

80 993 613, 84 лева – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд;

14 292 990,68 лева - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

16 986 995,72 лева личен принос на " Водоснабдяване и канализация " ЕООД, гр. Пловдив;

22 447 053,51 лева – неприемливи разходи; 

Начална дата на осъществяване е 12.09.2019г.

Крайна дата: 12.03.2024г.
Източник: plovdiv24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg