Търговският баланс за април 2024 г. е отрицателен в размер

...
Търговският баланс за април 2024 г. е отрицателен в размер
Коментари Харесай

Търговският баланс за април е отрицателен в размер на 491 млн. евро

Търговският баланс за април 2024 година е негативен в размер на 491 млн. евро при недостиг от 157,2 млн. евро за април 2023 година, оповестява Българската национална банка.

За януари – април комерсиалният баланс е негативен в размер на над 1,482 милиарда евро (1,5 на 100 от брутния вътрешен артикул - БВП) при недостиг от 850,1 млн. евро (0,9 на 100 от БВП) за същия интервал на 2023 година

Износът на артикули за април е над 3,745 млн. евро, като нараства с съвсем 336 млн. евро (9,9 на сто) спрямо този за април 2023 година За януари – април 2024 година износът е близо 14,2 милиарда евро (14 на 100 от БВП), като понижава с 480,9 млн. евро (3,3 на сто) спрямо този за същия интервал на 2023 г. 

Вносът на артикули за април 2024 година е над 4,236 милиарда евро, като нараства с 669,6 млн. евро (18,8 на сто) по отношение на април 2023 година За януари - април 2024 година вносът е 15,680 милиарда евро (15,5 на 100 от БВП), като се усилва със 151,4 млн. евро по отношение на същия интервал на предходната година.

Салдото по услугите за април е позитивно в размер на 415,2 млн. евро при позитивно салдо от 376,4 млн. евро за април 2023 година За януари - април 2024 година салдото е позитивно в размер на 1,841 милиарда евро (1,8 на 100 от БВП) при позитивно салдо от 1,551 милиарда евро (1,7 на 100 от БВП) за януари - април 2023 г. 

За април салдото на България по текущата и финансова сметка е позитивно и възлиза на 99,6 млн. евро при остатък от 48,2 млн. евро за април 2023 година За януари - април 2024 година настоящата и финансовата сметка е позитивна и възлиза на повече от 1,1 милиарда евро (1,1 на 100 от БВП) при негативно салдо от 142,5 млн. евро (0,2 на 100 от БВП) за януари - април 2023 година

За април салдото по текущата сметка е негативно и възлиза на 56,9 млн. евро при негативно салдо от 25,2 млн. евро за април предходната година. За януари - април 2024 година настоящата сметка е позитивна и възлиза на 286 млн. евро (0,3 на 100 от БВП) при негативно салдо от 438,4 млн. евро (0,5 на 100 от БВП) за януари - април 2023 г. 

Капиталовата сметка е позитивна и възлиза на 156,5 млн. евро при остатък от 73,5 млн. евро за април 2023 година За януари - април 2024 година финансовата сметка е позитивна в размер на 814,6 млн. евро (0,8 на 100 от БВП), при остатък от 296 млн. евро (0,3 на 100 от БВП) за януари - април 2023 година

Финансовата сметка за април също е позитивна в размер на 94,6 млн. евро при негативна стойност от 439,3 млн. евро за април 2023 година За януари -  април 2024 година финансовата сметка е негативна – 320,8 млн. евро (0,3 на 100 от БВП), при негативна стойност от 480,7 млн. евро (0,5 на 100 от БВП) за същия интервал на 2023 г. 

Салдото по статия Преки инвестиции е позитивно в размер на 193,7 млн. евро при позитивно салдо от 121,6 млн. евро за април 2023 година За януари - април 2024 година салдото е негативно в размер на 490,2 млн. евро (0,5 на 100 от БВП) при негативно салдо от над 1,629 милиарда евро (1,7 на 100 от БВП) за същия интервал на 2023 година

Преките задгранични инвестиции в страната (отчетени в сходство с правилото на първичната посока на инвестицията) по предварителни данни понижават с 64,3 млн. евро за април 2024 година, при намаляване с 91,7 млн. евро за април 2023 година За януари - април 2024 година директните задгранични вложения в страната се усилват с 698,1 млн. евро (при растеж от над 1,843 милиарда евро за януари - април 2023 г.).
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР