Столицата на Сърбия Белград е най-замърсеният град в света според ...

Столицата на Сърбия Белград е най-замърсеният град в света според

Белград, Карачи и Лахор са градовете с най-замърсен въздух в света

Столицата на Сърбия Белград е най-нечистият град в света съгласно данни от тази заран, посочва показателят на качеството на въздуха /AQI/. Първото място Белград споделя с пакистанските градове Лахор и Карачи, заяви ТАСС, базирайки се на портала iqair.com.

Според портала, Белград, Карачи и Лахор са в " алената " зона с показател за качество на въздуха 154 единици. В първата десетка влизат още два балкански града-Загреб /109/ и Сараево /96/.

Съгласно признатите в света нормативи индикатор на замърсяването от 151 до 200 се счита за рискован за здравето на всеки човек, а изключително сензитивните хора могат за изпитват по-съществени казуси.

Експерти показват като съществени аргументи за екологичните казуси в Сърбия климатични и антропогенни фактори. В зимния срок в района изобилно понижава количеството на преваляванията, което при неявяване на непрекъсната снежна завивка води до повишение на нечистия въздух. Планинският релеф допринася за това нездравословните субстанции да се събират над градовете.

От друга страна сръбските градове са претъпкани с остарeли коли, като междинната им възраст е 17 години. Още един казус на страната е приемането на електричество от изгаряне на въглища, при което сръбските Топлоелектрическа централа нямат отговарящи на съмвременните условия филтри. Освен това хората в сръбските градове всеобщо се отопляват на въглища и дърва, което води до мощно задимяване, изрежда ТАСС.

Източник: dir.bg