Спорът около собствеността на машините за гласуване все още не

Спорът около собствеността на машините за гласуване все още не ...

Сиела Норма иска 14 млн. лв за наем на машините на вота


Спорът около собствеността на машините за гласуване все още не е решен. Фирма "Сиела Норма", която доставя устройствата, настоява Централната избирателна комисия (ЦИК) да плати 14.4 млн. лева наем за използваните по време на вота на 11 юли машини, защото смята, че те все още са нейна собственост.

Освен това "Сиела Норма" заявява, че ако ЦИК не притежава машините за предстоящите на 14 ноември избори, то отново ще иска наем от по 1500 лева на устройство за всеки тур по отделно, както и 543 000 лева наем на склада, в който се съхраняват те.

Проблемът със собствеността на машините продължава от април насам.

За тогавашните избори ЦИК обяви обществена поръчка за доставката на 9600 устройства на стойност 36 млн. лева без ДДС, а след това подписа и договор със "Сиела Норма". В договора обаче бе записано, че държавата придобива собствеността на устройствата и софтуера за тях след плащането и подписването на окончателен приемно-предавателен протокол. И досега обаче ЦИК и фирмата спорят дали софтуерът е бил предаден във вид, в който държавата да го ползва и модифицира без намесата на "Сиела Норма".