София няма да остане на студено заради задълженията на столичната ...

София няма да остане на студено заради задълженията на столичната

Зам.-министър Дамянов: София няма да остане на студено заради задълженията на Топлофикация

София няма да остане на студено поради отговорностите на столичната „ Топлофикация “, заяви заместител-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов.

Министерството и Българският енергиен холдинг разискват разновидности за инвестиция в топлофикационното сдружение, с цел да се взе решение дълготрайно въпросът с дълга на топлофикационното сдружение, съобщи изпълнителният шеф на Българския енергиен холдинг Валентин Николов:

„ Ние с преднамерено писмо-на следващия ден или вдругиден, ще предложим на нашия принципал да се сътвори работна група сред Министерството на енергетиката, Столична община, „ Топлофикация “, „ Булгаргаз “ – надлежно инициатори ще бъдем ние, за решение на казуса дълготрайно и възможното придобиване на благосъстоятелност в „ Топлофикация “, като реализуем вид на решение на казуса. При всички случаи вложенията, които са нужни да се създадат в „ Топлофикация София “, Български енергиен холдинг “ е в положение да направи “.

Мярката занапред ще се разисква, а като краткотрайно решаване от "Булгаргаз " оферират енергийният холдинг да изкупи вземанията на „ Топлофикация София “.

Задълженията на сдружението през финалните дни понижиха с 10 милиона лв., които бяха преведени на "Булгаргаз ".

Източник: skandal.bg