Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е категоричен, че автоматичната промяна

...
Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е категоричен, че автоматичната промяна
Коментари Харесай

ССИ: Автоматичната промяна на максималния осигурителен доход е рискова

Съюзът за стопанска самодейност (ССИ) е безапелационен, че автоматизираната смяна на оптималния застрахователен приход през формула освен съставлява съществено предизвикателство, а и крие съществени опасности.


Силно тревожно е, че след механизма за актуализиране на минималната работна заплата на база на междинната, който планува това да се случва без присъединяване на обществените сътрудници, се предлага и тази смяна. Ако сходен механизъм бъде признат и за оптималния застрахователен приход, това може да бъде обсъждано като наклонност за ограничение ролята на тристранното съдействие, което опонира, както на българското, по този начин и на европейското законодателство.

От ССИ считаме, че единствено през дейното присъединяване на представителните организации на работодателите и на служащите и чиновниците в процеса по установяване на МОД, единствено през постигането на обществено единодушие по този толкоз значим за държавното управление, бизнеса и жителите проблем, можем да вървим в вярната посока.

Автоматичната смяна на оптималния застрахователен приход през формула би трябвало да дава отговор на най-малко две условия: да бъде съответен на стопанската обстановка и да обезпечава предвидимост за бизнеса. В същото време такава формула се базира на минали данни, а съответният размер на оптималния застрахователен приход ще бъде в действие в бъдеще време. Така склонността и опцията на бизнеса и на хората да заплащат избраната по този метод осигурителна тежест зависи не от минали събития, а от бъдещото развиване.

От ССИ считаме, че сходна формула е съвсем невероятно да сътвори съответен на икономическата обстановка механизъм за актуализиране.

При автоматизираната смяна на оптималния застрахователен приход през формула съществува действителен риск да надделеят фискалните причини заради предстоящо повишение на чистите доходи в държавния бюджет. Същевременно въздействието на тази мярка върху стопанската система като цяло, върху вложенията, тласъците за полагане на труд и вдишване на опасности може да бъде подценено.

Затова от ССИ предлагаме вместо формула за автоматизирано пресмятане на минималния застрахователен приход да бъде разисквано приемането на еластичен метод към разрешаване на по този начин поставения проблем, който да обезпечи нужната обективност, адекватност и еластичност. Предлагаме предвиждането на разнообразни сюжети (напр. скептичен, реален и оптимистичен) при определянето на МОД, като използването на съответния сюжет ще зависи, надлежно, от забавянето, запазването или ускоряването на следените все още на установяване на МОД трендове в икономическото развиване на страната. Като знак за това, и с оглед отбягване усложняването на прилаганата формула, би могъл да се употребява един индикатор, а точно – годишният растеж на Брутният вътрешен продукт за интервал от пет години (към края на последния интервал, предшестващ определянето на МОД, за който са налични данни от Национален статистически институт, например деветмесечието на съответната година). /БГНЕС

Източник: bgnes.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР