Савина Петкова е новият зам.-кмет по транспорта в екипа на

...
Савина Петкова е новият зам.-кмет по транспорта в екипа на
Коментари Харесай

Имаме решения за удобен, редовен и екологичен градски транспорт – те не търпят отлагане

Савина Петкова е новият зам.-кмет по превоза в екипа на Костадин Димитров. Досега тя бе общински консултант от групата на „ Браво, Пловдив ”, като зад тила си има богат административен опит.

Завършила е  СОУ „ Св. Константин - Кирил Философ ”, а по-късно става магистър по право в СУ  „ Св. Климент Охридски ”. Експерт по административно и гражданско право.  От 1994 до 2000 година е юрист на свободна процедура и член на адвокатска  колегия в Пловдив.

През 2000 година става юрист в Община Пловдив, като от 2008 до 2011 година е шеф на дирекция " Правно-нормативно обслужване ".

През 2015 година е определена за общински консултант, като локалният парламент я избира за ръководител.  В мандат 2015 -2019 година е член и на Управителния съвет на Националната асоциация на Председателите на Общинските препоръки в Република България.

Със заповед на кмета на Общината от 1 март 2024 година е заместник-кмет с сектор „ Транспорт ”.

Вижте какво съобщи тя в изявление за

-Г-жо Петкова, поехте един от най-тежките ресори в Община Пловдив, където и вниманието на хората е най-изострено, поради компликациите в трафика, а също недобрата услуга в градския превоз. Защо решихте да приемете този пост и да се откажете от Общинския съвет, където всеки знае, че имате голям потенциал?

-Първо желая да изкажа и своята признателност за гласуваното от кмета на града Костадин Димитров, който насочи поканата да бъда част от неговия екип.

Въпросът дали в качеството ми на общински консултант или заместник-кмет в общината, най-малко за мен не провокира неспокойствие. Да, правилно е, че приказваме за две разнообразни управляващи - законодателна и изпълнителна. Но в последна сметка това са двете страни на една монета. И в случай че Общинският съвет е органът, който приема програмните и стратегически документи за ръководство, то кметът и неговите заместници са органите, които създават решения в осъществяване на актовете на Общинския съвет.

 В дългогодишната си кариера аз в никакъв случай не съм се страхувала да се изправя пред тежките проблеми за решение. А градският превоз и генерално превоза в Пловдив е точно подобен. Проблемите в този сектор са доста, някои от тях са решими и то в бързи темпове, само че се желае воля. Пътят е един - пловдивският градски превоз да е комфортен, постоянен и екологичен. А стъпките за постигането му - преди всичко превозът би трябвало да бъде с добър преносим състав, а разписанията да се съблюдават прецизно.

-Мерките, за които говорите са краткосрочни, в дълготраен вид какво би трябвало да се реализира, с цел да се усъвършенства в реалност услугата, която се употребява по последни данни от към 20% от пловдивчани?

-След въвеждането на електронното таксуване, ще имаме подробни данни за пътникопоток и приходите. Когато се съберат всички тези данни ще може създадем оптимизация на всички процеси в градския превоз – от нова транспортна скица, до връщането на Община Пловдив като транспортьор.

Общинското сдружение „ Екобус Пловдив ” е извънредно значимо и заема фундаментална роля в моята идея за развиването на превоза, като в предизборната акция с сътрудниците от „ Браво, Пловдив ” я разработихме.

На първо място – ще работим за стартирането на две автобусни линии, които са съществуващи, а оттова за поетапната вдишване на останалите линии с нови и екологични транспортни средства.

Ще желаеме и цялостен одит за ръководството и положението на сдружението „ Екобус – Пловдив ”, с цел да знаем какво е действителното му положение и по какъв начин може по-най-бързия метод да проработи то.

-В предизборната акция се застъпихте за безвъзмезден градски превоз, поддържате ли я още?

-Убедена съм, че това може да се случи, в случай че осъществим проектите за общински градски превоз и черпим от европейската процедура. На първо място това може да се случи за избрани обществени групи – сега градският превоз е безвъзмезден за деца до 14 години, това може да се разшири. В идващ миг да е безвъзмезден в дните с замърсен въздух и високи равнища на ФПЧ, а най-после – за всички пловдивчани.

-Другите тематики не са по-малко значими – проблемите с паркирането и регулирането на трафика, там какво предвиждате?  

-Изключително значимо е да се работи и за подобряването на паркирането в Пловдив, който проблем прекомерно дълго е  бил неглижиран. Трябва да се създаде напълно нова разпоредба, която да контролира паркирането – и в Синя зона, по този начин и в жилищните зони, а след нейното въвеждане - да има непоколебим надзор. По нея ще работим интензивно с кмета на Общината и районните кметове, с цел да имаме цялостна идея, която да осъществяваме.

Регулирането на трафика и сигурността на придвижването също имат потребност от оптимизация, с цел да се понижат тапите, а улиците да бъдат по-безопасни за всички участници в придвижването – пешеходци, велосипедисти и водачи.

Трябва ми време, с цел да навляза в елементи в настоящето положение и да предложим съответни решения за натрупалите се проблеми.

 
Източник: glasnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР