Съдържание:Какви са условията за получаване на болниченКак се изчислява размерът

...
Съдържание:Какви са условията за получаване на болниченКак се изчислява размерът
Коментари Харесай

Изплащане на болничен - как става?

Съдържание:

Какви са изискванията за приемане на болниченКак се пресмята размерът на болничнияПроцентът на компенсацията се дефинира съгласно следната схемаКак се изплаща болничниятКакви са документите, нужни за приемане на болничен  Изплащане на болничен - по какъв начин става?

Всеки работещ човек има право на парично обезщетение при краткотрайна неработоспособност, наричано още болничен. Това е сума, която се изплаща от работодателя или от Националния застрахователен институт (НОИ), с цел да компенсира загубата на приход при болест, контузия, бременност или друго положение, което пречи на осъществяването на трудовите отговорности.

Но по какъв начин се изплаща болничният и какви са изискванията за приемането му?

Какви са изискванията за приемане на болничен

За да имате право на болничен, би трябвало да отговаряте на следните условия:

- Да сте обезпечени за общо заболяване и майчинство, както и за трудова акцидент и професионална болест. Това важи за всички работещи по трудов, военнослужещи, самоосигуряващи се на висок % лица, съпрузи на лица, упражняващи свободна специалност и други;

- Да имате най-малко шест месеца застрахователен стаж. Това е общият интервал, през който сте плащали осигурителни вноски, без значение дали са поредни или не;

- Да имате годен болничен лист, публикуван от доктор или лекарска комисия. Болничният лист би трябвало да съдържа данни за обезпеченото лице, диагнозата, интервала на нетрудоспособността, подписа и печата на лекаря и други.

Как се пресмята размерът на болничния

Размерът на болничния зависи от два фактора - междинния приход за избран интервал преди настъпването на нетрудоспособността и процентът на компенсацията, който се дефинира съгласно повода за болничния.

Средният приход се пресмята като се раздели общата сума на осигурителните приходи за последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността на броя на дните, за които са плащани вноски. От тази сума се изважда 60% от минималната работна заплата за страната.

Процентът на компенсацията се дефинира съгласно следната скица

- За общо заболяване - 80% от междинния доход;

- За трудова акцидент или професионална болест - 90% от междинния доход;

- За бременност и раждане - 90% от междинния доход;

- За грижи за болно дете до 18 години - 80% от междинния доход;

- За грижи за болно дете над 18 години - 75% от междинния приход.

Съществуват и минимални и оптимални граници на болничния, които се дефинират от Национален осигурителен институт. През 2024 година те са следните:

- Минимален размер на болничния - 9, 60 лв. на ден;

- Максимален размер на болничния - 74, 10 лв. дневно.

Как се изплаща болничният

Болничният се изплаща от две институции - работодателя и Национален осигурителен институт, според от продължителността на нетрудоспособността.

- За първите два дни от болничния заплаща работодателят. До края на 2023 работодателите изплащаха първите три дни от болничните. Вече работодателят е задължен да изплати компенсацията за първите два дни от болничния в размер на 70% от междинния приход за месеца, в който е настъпила нетрудоспособността. Изключение вършат случаите на трудова акцидент или професионална болест, когато работодателят изплаща 100% от междинния приход. Изплащането става дружно с месечното заплащане или при преустановяване на трудовия договор;

- За идващите дни от болничния заплаща Национален осигурителен институт. Национален осигурителен институт изплаща компенсацията за останалите дни от болничния в размер, избран съгласно повода за нетрудоспособността. Изплащането става по посочена от обезпеченото лице банкова сметка. Срокът за погашение е до 25-тия ден на месеца, идващ месеца на настъпване на нетрудоспособността.

Какви са документите, нужни за приемане на болничен

За да получите болничен, би трябвало да визиите следните документи:

- Болничен лист, публикуван от доктор или друго здравно лице. Болничният лист би трябвало да бъде подаден в период до 3 дни от настъпването на нетрудоспособността при работодателя и до 14 дни при НОИ;

- Декларация за банкова сметка, по която да се извърши изплащането на компенсацията от Национален осигурителен институт. Декларацията би трябвало да съдържа името на обезпеченото лице, ЕГН, банка, клон, IBAN и BIC код. Декларацията се подава при Национален осигурителен институт дружно с болничния лист.

Източник: advice.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР