Родители ще ползват по-високи данъчни облекченияПо-високи размери на данъчни облекчения ...

Родители ще ползват по-високи данъчни облекченияПо-високи размери на данъчни облекчения

НАП ще връща до 1800 лева за три деца

Родители ще употребяват по-високи данъчни облекчения

По-високи размери на данъчни облекчения за добитите приходи през 2022 година ще могат да употребяват родителите на деца и деца с увреждания, в съпоставяне с миналата година.

Сумите, които може да възвърне Национална агенция за приходите са в взаимозависимост от броя на децата, като за едно ненавършило пълноправие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лева., а сумата за приемане до 600 лева., за две - 12 000 лева. и сума за приемане до 1200 лева., за три и повече - 18 000 лева. със сума за приемане до 1800 лв., оповестиха от приходната организация.

За развъждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лева., като сумата за приемане е до 1 200 лв.. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са употребили облекченията при предплатеното облагане на приходите.

За да употребява данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) би трябвало през 2022 година да е получавало приходи, облагаеми с годишни налози (данък върху общата годишна данъчна основа или налог върху годишната данъчна основа за приходите от стопанска активност като едноличен търговец). Хората без приходи, или единствено с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство да вземем за пример, както и единствено с приходи, облагаеми с финален и/или патентен налог, не могат да се възползват от облекченията, само че това може да направи другият родител, в случай че дава отговор на изискванията, допълват от Национална агенция за приходите.

Едно от най-важните условия за използване на облекченията е родителите да нямат обществени отговорности, подлежащи на наложително осъществяване. От Национална агенция за приходите поучават жителите да ревизират онлайн с личен идентификационен код данъчната си сметка за отговорности преди да употребяват данъчно облекчение, с цел да избегнат неудобства.

Годишният размер на данъчните облекчения може да се употребява по два метода, както и до момента. Единият е с подаване на съответната декларация пред работодателя по главния трудов контракт в срока от 30 ноември до 31 декември 2022 година В този случай работодателят може да възвърне налога в период до края на януари 2023 година Втората опция за прилагане на данъчното понижение е с подаване на годишна данъчна декларация в Национална агенция за приходите в период от 10 януари до 2 май 2023 година, като паричните суми ще бъдат възобновени след инспекция от приходната организация в период от 1 месец след подаването на декларацията.

Условията за прилагане на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са в детайли разказани в.

Източник: dunavmost.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg