РИОСВ-Перник е съставила през годините общо девет акта и наказателни

РИОСВ-Перник е съставила през годините общо девет акта и наказателни ...

Фирмата за отпадъци, причинила пожара край „Струма“, е санкционирана многократно от РИОСВ – Перник.


РИОСВ-Перник е съставила през годините общо девет акта и наказателни постановления на "Феникс-Дупница" ООД в Дупница за съхранение на неопасни отпадъци на неразрешени за целта терени, един от които е под виадукта на автомагистрала "Струма". Това съобщи пресслужбата на инспекцията.

Последната проверка от РИОСВ - Перник е извършена на 23 май тази година и отново е установено съхранение на отпадъци извън разрешените площадки на дружеството. "Феникс-Дупница" има разрешение за извършване на дейности с отпадъци, но за други терени в района. Затова е издадено предписание да бъдат преместени и почистени отпадъците от в срок до 31 юли 2019 г. Предписанието не е изпълнено, за което на фирмата са съставени два акта - за съхранение на неопасни отпадъци на неразрешено за това място и за неизпълнение на предписание по Закона за управление на отпадъци /ЗУО/.

През февруари 2019 г. е съставен акт за нарушение на ЗУО за съхраняване на неопасни отпадъци на неразрешено за целта място. Наложена е санкция в размер на 5000 лв., която е в съдебна процедура. През миналата година е съставен акт за липса на отчетност при транспортиране на отпадъци, за което на дружеството е наложена глоба от 2000 лв. През 2013 г. са съставени три акта с наказателни постановления за следните нарушения - третиране на отпадъци на неразрешени за това места с глоба от 3000 лв.; третиране на неопасни отпадъци без регистрационен документ по ЗУО и санкция от 8000 лв.; извършване на неконтролирано третиране на неопасни отпадъци и санкция в размер на 1400 лв. В периода между 2010 и 2012 г. година има съставени и още два акта и са издадени съответните наказателни постановления.
РИОСВ ще премине към процедура по отнемане на разрешение на дружеството за извършване на дейности с отпадъци след изтичане на законовия срок за обжалване на издадените актове и наказателни постановления.
По искане на РИОСВ-Перник експерти от Изпълнителната агенция по околна

Източник: novini.bg