Откакто светът е в пандемия и ограничителните мерки никнат като

...
Откакто светът е в пандемия и ограничителните мерки никнат като
Коментари Харесай

Как мобилното банкиране се нарежда до Facebook

Откакто светът е в пандемия и ограничаващите ограничения никнат като гъби след дъжд потреблението на кеш изпадна в " недружелюбност ". За сметка на това пък растежът в потреблението на цифрови канали за банкиране е голям. България следва световните трендове, като скорошно изследване откри, че страната ни отбелязва спад от 18% на заплащанията в брой през последните две години и като че ли гладко оставя кешовите транзакции зад тила си.

Като преимущества на цифровото банкиране се акцентират доста по-ниските трансакционни такси. Безкасовите заплащания са потвърдено по-бързи, също и по-сигурни, а ръководството на персоналните финанси действително е по-лесно, защото виждаме хронологията на всичките си разноски, без да се постанова да събираме и ревизираме касови бележки. С напредъка на цифровите способи за заплащане, банките и търговците на дребно сигурно ще засилят промоциите на разнообразни артикули и услуги, които използваме онлайн.

Още по-любопитни са последните данни за известността на приложенията за мобилно банкиране измежду младежите. Глобално проучване на един от хегемоните при картовите интервенции демонстрира, че ползата измежду по-младите генерации към приложенията за банкиране се приближава до този към обществените мрежи като Фейсбук, Twitter и Whatsapp. Оказва се, че в телефона на всеки по-млад човек има и мобилно банкиране и обществена медия, а потребителите на възраст сред 24-35 години ревизират мобилното си банкиране все по-често.

Около 80% от клиентите от тази възрастова група имат и двете приложения в телефоните си. При малко по-възрастните такава наклонност се следи при 76% от потребителите. По-впечатляващото е, че хората към този момент възприемат и най-модерните способи за разплащане. 65% от потребителите на цифровите канали за банкиране употребяват от ден на ден заплащанията със смарт телефон, а 64% употребяват най-вече заплащания с QR код. Около 59% от потребителите на тези канали употребяват безконтактните заплащания. Всъщност всеки четвърти (25%) споделя, че е употребявал нови технологии за цифрово заплащане, което не би употребявал преди пандемията.

България е на цифровата карта

Както стана дума, страната ни следва международния тренд. Неслучайно една от водещите банки регистрира, че дейните клиенти в цифровите канали от началото на годината са се нараснали с съвсем 30%, а за първите 6 месеца на 2021 година преводите, осъществени през мобилното й банкиране са нараснали със 70 на 100.

Очакванията на банкерите са доста хора да продължат да взаимодействат с кредитните институции точно по този метод, защото към този момент привикват с удобствата и скоростта на обслужването.

Любопитно е, че се ускорява и

онлайн взаимоотношението сред жителите и локалните управляващи .

Наскоро зам.-кметът по финансите на София Дончо Барбалов регистрира растеж на безкасовите заплащания на локални налози и такси.

Като се сравнят заплащанията през 2019, 2020 и 2021 година се вижда, че има доста понижение на % на заплащанията на каса в отделите на общината - от 21.22% през 2019 година до 14.31%  през тази, което е с съвсем 7 на 100 по-малко. През последните 2 години банковите преводи са се увеличили - от 58.27% на 60.37%, както и заплащането през другите финансови медиатори - от 12.92 на 16.2 на 100.

" Като резюме може да се каже, че хората бягат от заплащанията в брой, което е позитивна наклонност и се насочват към разнообразни различни способи за внасяне на техните отговорности към общината ", съобщи Барбалов.

Цифрово приобщаване

Въпреки всичко, към момента има хора, които не се усещат толкоз удобно с цифровите заплащания и електронното банкиране. Изследванията демонстрират, че 30% не се усещат удобно да употребяват цифрови заплащания, а 39% споделят, че се тормозят за сигурността на парите си. Това е позицията основно на по-възрастните генерации - над 55 до 64 години, при които страхът от машинация попречва желанието да се употребяват цифрови способи на заплащане.

В този случай страната и кредитните институции следва да работят дружно. Препоръката на специалистите е да са влага в създаване на цифрови умения и да се гради доверие в цифровите финансови услуги. Държавната власт може да даде образец, като интензивно вкарва отворено банкиране и финтех решения в границите на публичните услуги.

Впрочем във Англия  вече има такава самодейност. В нея един от колосите в картовия бизнес си партнира с банка и неправителствени организации, като предлага образования лице в лице на цифрово и финансово изключени хора. Обученията са предопределени за хора, живеещи в беднотия или с ниски приходи, които имат лимитирани цифрови умения и се нуждаят от поддръжка, с цел да употребяват цифрови финансови принадлежности. Това включва и лица, изправени пред по-големи опасности от цифрови и финансови бариери, в това число хора с увреждания.

България фактически има потребност от сходни начинания, защото последните данни на Евростат демонстрират, че едвам 1 от всеки 8 българи има онлайн банкиране на телефона или компютъра си. По-тревожното е цифровото изключване на географски принцип. Например в Североизточния район на България едвам 5% от потребителите употребяват мобилно банкиране. Подобни са резултатите и при Южен централен, Северозападен и Югоизточен - към 7% консуматори. Разликата е забележителна по отношение на Югозападния район, в който влиза и София, където процентът внезапно скача до 24 на 100.

Така че към този момент иконата за електронно банкиране се подрежда до тази на Facebook единствено върху екрана на мобилния телефон.  
Източник: banker.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР