От 14 до 16 юни в Боровец ще се проведе

...
От 14 до 16 юни в Боровец ще се проведе
Коментари Харесай

Научна конференция по онкология с международно участие ще представи нововъведения и постижения в областта

От 14 до 16 юни в Боровец ще се организира XIV Научна конференция по онкология с хазаин УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “, оповестяват от болничното заведение. Водещи експерти от няколко лечебни заведения в страната ще споделят скъпия си опит и ще обсъдят нововъведенията и достиженията в онкологичните проучвания и грижата за пациентите.

Основен акцент на конференцията ще бъдат научните отчети, които ще показват настоящи данни от региона на онкологията. Участниците ще имат опция да се включат в панелни полемики, да обменят хрумвания и да основават партньорства. Паралелно ще се организира и академия за медицински онкологични сестри.

Някои от водещите тематики на конференцията ще са „ Изкуственият разсъдък в онкологията форсира основаването на нови лекарства за разнообразни онкологични болести “, „ Имунотерапията направи гражданска война в лекуването на белодробния карцином “, „ В България към този момент има модерно и дейно лекуване за рак на гърдата “.

Научната стратегия на конференцията можете да видите, а сестринската сесия –. 

" Тази конференция е обичайната за нашата болница и ще се организира за 14-и път. Тя ще бъде с интернационално присъединяване и ще показа новостите от огромни европейски и интернационалните конгреси. Наши сътрудници лекари ще споделят нововъденията в региона на лъчелечението и здравната онкология, диагностиката, както и качеството на живот и психосоциалната поддръжка на пациентите с онкологични болести.Новостите, които ще представим, включват нови схеми за по едно и също време използване на лъче и химиотерапия, лъче и таргетна терапия при някои онкологични болести. През последните години следим бурно развиване в производството и внедряването на нови типове апарати, което дава опция да прилагаме най-новите техники на облъчване “, съобщи проф. доктор Иглика Михайлова, шеф на най-голямата в страната клиника по лъчетерапия в УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “ и зам.-председател на Организационния комитет на XIVНаучна конференция по онкология.

Проф. доктор Иван Гаврилов, шеф на Клиника по гръдна хирургия в УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “ и член на Научния комитет на конференцията.

„ Онкологичните болести, които са над 62 типа, са съвремнния камшик на човечеството. И повода за това е доста простичка - колкото повече се отдалечаваме от природосъобразния метод на живот, толкоз повече би трябвало да плащаме. Обездвижването, храната, въдуха, водата, тютюнопушенето, контрацептивите, абортите -  всичко това се заплаща. Тъй като онколгичните болести са една от главните аргументи за гибел у нас, похвално е че с над 75-годишното си битие като Националният център по онкология, а в този момент като УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “, постоянно сме били водещи в тази сфера и постоянно се стремяли да имаме личен теоретичен почерк. А когресите по онкология имат една единственазадача -  специалистите по онкология с най-богат опит, коитопосрещат нововъведенията и ги внедряват, да го споделят. Благодарение на водещите експерти по онкология  УСБАЛO„ Проф. Иван Черноземски “ от  началото на годината имаме към 6 хиляди пациенти, а годишно през лечебното заведение минават сред 12-14 хиляди пациенти, които са освен за обзор, а за интензивно лекуване. Този скъп опит, както и най-новото в региона, ние ще представимна XIVНаучна конференция по онкология. “

Имунотерапията направи гражданска война в лекуването на белодробния карцином

Д-р Ивелина Панджарова, експерт от Клиниката по здравна онкология в УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “.

„ Имунотерапията направи гражданска война в лекуването на недребноклетъчния карцином на белия дроб. Първоначално употребена единствено в метастатичен етап, тя трансформира болестта от смъртна присъда в хронично положение. Въпреки това, не всички пациенти реагират позитивно на лекуването. Затова, с цел да разтеглим обсега на пациентите, които могат да се възползват от тази терапия и да имат резултат, вкарваме имунотерапията в по-ранни стадии на болестта. В онкологичната общественост се водят интензивни диспути по отношение на оптималното място на имунотерапията: дали тя да се употребява в неоадювантен (преди операция), периоперативен или адювантен проект. С огромен теоретичен интерес чакаме резултатите от настоящите проучвания  на лекуването и в неметастатичен стадии, защото знаем, че колкото по-рано стартираме лекуването на карцинома на белия дроб, толкоз по-голям е шансът за сполучливо изцеление “.

В България към този момент има модерно и дейно лекуване за рак на гърдата

„ Всички модерни способи за лекуване на рака на гърдата, които се ползват в света, са налични и у нас. Целият логаритъм от диагностиката, през маркирането до лекуването (оперативно, лекарствено и лъчетерапевтично), е безусловно допустимо и налично в България. Просто е належащо пациентите да търсят профилирани лечебни заведение, където са налични всички експерти от нужните специалности, т.е. да съществува така наречен мултидисциплинарен екип и всички тези действия са налични и рутинни. Така лекуването на пациентите е несъмнено и дейно “, това сподели доктор Ваня Митова, шеф на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “ и основател на първото у нас мобилно приложение за рак на гърдата BreastHelp.

Изкуственият разсъдък в онкологията форсира основаването на нови медикаментиза разнообразни онкологични болести

„ Изкуственият разсъдък навлиза необятно в онкологията - освен за резюме на налична информация, бърз обзор и преглед на голямото количество данни. Клиничната процедура се базира на доказателствена медицина, която произлиза от данни от клинични изследвания. Те постоянно се организират дълготрайно време и изискват избрани критерии за избор на пациенти, характерности на заболяването и параметри за следене.Използване на AI навлиза и в тази област - за сформиране на клинични изпитвания, както и за основаване на нови медикаментиза разнообразни онкологични болести, събирайки информация от към този момент налични такива. Разбира се, прибавянето на AI е допустимо само посредством прибавяне върху естествената разумна и аналитична човешка мисъл “, доцент доктор Ася Консулова, шеф на Клиниката по здравна онкология в УСБАЛ по онкология „ Проф. Иван Черноземски “ и зам.-председател на Организационния комитет на XIVНаучна конференция по онкология.

XIV Научна конференция по онкология е една сполучлива дългогодишна традиция и е от изключителна значимост за развиването на онкологията в България, предоставяйки платформа за продан на познания, нововъведения и опит.
Източник: zdrave.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР