От 1 януари догодина Българската народна банка ще прилага европейски ...

От 1 януари догодина Българската народна банка ще прилага европейски

Банките ще прилагат вътрешни модели за оценка на риска по европейски стандарт

От 1 януари следващата година Българската народна банка ще ползва европейски правилник с насоки за критерии при потребление на входящи данни в модела за премерване на риска. Централната банка ще се съобрази със мнението на Европейския банков орган (ЕБО) за подобаващите надзорни практики в Европейската система за финансов контрол, написа в прессъобщение от банковия регулатор.Още по тематиката

Българска народна банка се задължава да ги съблюдава, като ги включва в практиките си по подобаващ метод и променя правната си рамка или надзорните си процеси.

В сходство с насоките на Европейския банков орган, институциите би трябвало да употребяват различни вътрешни модели за оценка на риска, като съблюдават европейските условия.

Централната банка би трябвало да рапортува при нарушавания, когато те не са съобразени с насоките.

В насоките си Европейския банков орган изброява критерии за потреблението на входящи данни в модела за премерване на риска, като държи на точността, с която се дефинира срока на финансови сътресения, както и на опцията да се ползват разнообразни подходи при установяване на сюжетите на бъдещи шокове.

Към условията за установяване на рисков фактор във вътрешния модел на институцията би трябвало да участват „ исторически данни, употребявани за калибриране на входящите данни “, които отразяват тъкмо характеристиките на разпределението на рисковите фактори в възможни сюжети на бъдещи шокове.

Финансовите институциите би трябвало да правят оценка на вътрешните си модели за риска най-малко един път на тримесечие или даже по-постоянно, когато вършат смени.

При потребление на входящи данни от избрания срок, при вероятно финансово разтърсване, в европейския правилник се изисква те „ да бъдат калибрирани към историческите данни от непрестанен 12-месечен срок на финансов стрес, открит от институцията “.

Източник: investor.bg